new_city

Cấp bậc 5
Thành viên 26
Điểm tích lũy 667,877
Gold tích lũy 1,486,167,314
Thành lập 09 / 11 / 2013
Bang chủ daichienkimchau
Bang phó 1 fb_5871889487b73, anhthu012015,
Danh hiệu bang hội

1 danh hiệu
Phỏm Vương

Danh hiệu thành viên bang hội

1 danh hiệu
You Win

Thành viên:

daichienkimchau

2 danh hiệu
You Lose

Thành viên:

sorry__ty

langquentm

Cập nhật

Tên tài khoản Thời gian
anht.. gia nhập 15/12/2017
phil.. gia nhập 13/12/2017
_Fie.. gia nhập 13/12/2017
sorr.. gia nhập 12/12/2017
Than.. gia nhập 01/12/2017
huon.. gia nhập 29/11/2017
_Fac.. gia nhập 28/11/2017
Canh.. gia nhập 28/11/2017
hope.. gia nhập 25/11/2017
phis.. gia nhập 20/11/2017
Kien.. gia nhập 19/11/2017
cr7_.. gia nhập 18/11/2017
__he.. gia nhập 02/11/2017
CSND.. gia nhập 29/10/2017
yeuv.. gia nhập 03/10/2017
Ngoc.. gia nhập 25/09/2017
LIBE.. gia nhập 28/06/2017
xyha.. gia nhập 14/06/2017
fb_5.. gia nhập 22/05/2017
tuha.. gia nhập 17/05/2017
ToiY.. gia nhập 16/05/2017
4__H.. gia nhập 16/05/2017
stop.. gia nhập 16/05/2017
0982.. gia nhập 16/05/2017
YeuQ.. gia nhập 16/05/2017
daic.. gia nhập 09/11/2013

Top cống hiến tháng

Tên tài khoản Gold
Đang cập nhật

Thảo luận

happy sad winking big grin batting eyelashes big hug confused love struck blushing tongue kiss broken heart surprise angry smug cool worried whew devil crying laughing straight face raised eyebrows rolling on the floor angel nerd talk to the hand call me on the phone at wits' end wave time out day dreaming sleepy rolling eyes loser sick don't tell anyone no talking clown silly party yawn drooling thinking d'oh applause nail biting hypnotized liar waiting sigh phbbbbt cowboy

Top điểm cống hiến

Tên tài khoản Điểm
daichi.. 130,759
Ngocly.. 27,158
anhthu.. 19,969
fb_587.. 13,901
LIBERT.. 10,919
stopgame 10,039
YeuQue.. 5,398
CSND_141 3,610
yeuvas.. 2,934
hopefu.. 2,584
phisipo 2,218
huongv.. 2,042
098240.. 1,960
ThanhC.. 1,329
4__HIV.. 1,289
Canh_S.. 1,288
xyhanua 871
cr7_1985 797
_Fiesta_ 617
tuhaid.. 553
__hell.. 386
sorry_.. 185
philip.. 177
Kien_Pro 106
_Facet.. 4

Top kinh nghiệm tháng

Tên tài khoản Điểm exp
Đang cập nhật