BaDamThep

Cấp bậc 3
Thành viên 36
Điểm tích lũy 1,139,875
Gold tích lũy 40,631,226
Thành lập 31 / 12 / 2013
Bang chủ bacogia81
Bang phó 1
Danh hiệu bang hội
Danh hiệu thành viên bang hội

Cập nhật

Tên tài khoản Thời gian
hoah.. gia nhập 13/01/2018
bath.. gia nhập 13/01/2018
ocng.. gia nhập 13/01/2018
Ba_t.. gia nhập 13/01/2018
meva.. gia nhập 13/01/2018
Gai_.. gia nhập 13/01/2018
Ga_c.. gia nhập 12/01/2018
Ngot.. gia nhập 12/01/2018
tran.. gia nhập 12/01/2018
Monn.. gia nhập 12/01/2018
cang.. gia nhập 12/01/2018
Babi.. gia nhập 12/01/2018
dang.. gia nhập 12/01/2018
ilov.. gia nhập 12/01/2018
E_la.. gia nhập 12/01/2018
ancu.. gia nhập 12/01/2018
caot.. gia nhập 12/01/2018
love.. gia nhập 11/01/2018
Shan.. gia nhập 08/01/2018
badi.. gia nhập 07/01/2018
BeRi.. gia nhập 01/01/2018
CHAN.. gia nhập 11/12/2017
tien.. gia nhập 30/10/2017
chau.. gia nhập 26/08/2017
miss.. gia nhập 30/03/2017
manh.. gia nhập 25/01/2017
minh.. gia nhập 21/11/2016
conb.. gia nhập 20/10/2016
Chau.. gia nhập 15/10/2016
Zdec.. gia nhập 05/10/2016

Top cống hiến tháng

Tên tài khoản Gold
Đang cập nhật

Thảo luận

happy sad winking big grin batting eyelashes big hug confused love struck blushing tongue kiss broken heart surprise angry smug cool worried whew devil crying laughing straight face raised eyebrows rolling on the floor angel nerd talk to the hand call me on the phone at wits' end wave time out day dreaming sleepy rolling eyes loser sick don't tell anyone no talking clown silly party yawn drooling thinking d'oh applause nail biting hypnotized liar waiting sigh phbbbbt cowboy

Top điểm cống hiến

Tên tài khoản Điểm
bacogi.. 155,502
badinhvt 124,912
loveth.. 63,617
ngaira.. 39,324
minhng.. 28,921
boocu32 19,253
Zdecu67 15,628
giotnu.. 14,754
manhco.. 7,541
CHAND005 5,503
ChauBaCo 5,403
missma.. 2,380
conboo30 1,719
thaoch.. 1,510
chaucu.. 1,093
tienth.. 1,075
Gai_HP 572
caotin.. 266
BeRin99 161
Ba_tru.. 113
tranng.. 112
Shanks.. 100
ancuoc 29
ocngon.. 26
fb_553.. 23
hoahuo.. 19
Ngotng.. 10
BabiHa 5
Monngo.. 3
canggi.. 3

Top kinh nghiệm tháng

Tên tài khoản Điểm exp
Đang cập nhật