BaDamThep

Cấp bậc 6
Thành viên 37
Điểm tích lũy 1,190,106
Điểm danh vọng 330
Gold tích lũy 21,058,794
Thành lập 31 / 12 / 2013
Bang chủ bacogia81
Bang phó 1
Danh hiệu bang hội
Danh hiệu thành viên bang hội

Cập nhật

Tên tài khoản Thời gian
fb_5.. xin gia nhập 16/07/2018
sang.. xin gia nhập 30/06/2018
B_ph.. gia nhập 25/04/2018
Daik.. gia nhập 25/04/2018
quan.. gia nhập 01/02/2018
hoah.. gia nhập 13/01/2018
bath.. gia nhập 13/01/2018
ocng.. gia nhập 13/01/2018
Ba_t.. gia nhập 13/01/2018
meva.. gia nhập 13/01/2018
Gai_.. gia nhập 13/01/2018
Ga_c.. gia nhập 12/01/2018
Ngot.. gia nhập 12/01/2018
tran.. gia nhập 12/01/2018
Monn.. gia nhập 12/01/2018
cang.. gia nhập 12/01/2018
Babi.. gia nhập 12/01/2018
dang.. gia nhập 12/01/2018
ilov.. gia nhập 12/01/2018
E_la.. gia nhập 12/01/2018
ancu.. gia nhập 12/01/2018
caot.. gia nhập 12/01/2018
love.. gia nhập 11/01/2018
Shan.. gia nhập 08/01/2018
BeRi.. gia nhập 01/01/2018
CHAN.. gia nhập 11/12/2017
tien.. gia nhập 30/10/2017
chau.. gia nhập 26/08/2017
miss.. gia nhập 30/03/2017
manh.. gia nhập 25/01/2017

Top cống hiến tháng

Tên tài khoản Gold
Đang cập nhật

Thảo luận

happy sad winking big grin batting eyelashes big hug confused love struck blushing tongue kiss broken heart surprise angry smug cool worried whew devil crying laughing straight face raised eyebrows rolling on the floor angel nerd talk to the hand call me on the phone at wits' end wave time out day dreaming sleepy rolling eyes loser sick don't tell anyone no talking clown silly party yawn drooling thinking d'oh applause nail biting hypnotized liar waiting sigh phbbbbt cowboy

    Top Cống Hiến Tuần

    Tên tài khoản Gold
    bacogi.. 576,653
    BabiHa 0

Top điểm cống hiến

Tên tài khoản Điểm
bacogi.. 157,921
loveth.. 65,394
minhng.. 30,253
boocu32 19,253
Zdecu67 15,628
giotnu.. 14,754
Daikat.. 8,259
manhco.. 7,731
CHAND005 7,608
ChauBaCo 5,403
B_phon.. 3,944
Gai_HP 3,267
missma.. 2,380
ilove_.. 1,952
conboo30 1,719
tienth.. 1,588
thaoch.. 1,510
caotin.. 1,446
dangca.. 1,318
chaucu.. 1,172
mevabe.. 936
ocngon.. 931
Ba_tru.. 701
quangd.. 686
bathat.. 478
BabiHa 353
ancuoc 311
canggi.. 254
Ngotng.. 212
tranng.. 211

Top kinh nghiệm tháng

Tên tài khoản Điểm exp
Đang cập nhật