Tia Chớp

Cấp bậc 8
Thành viên 159
Điểm tích lũy 7,622,597
Điểm danh vọng 280
Gold tích lũy 43,144,565
Thành lập 07 / 02 / 2014
Bang chủ _CUBAKIEN_
Bang phó 1 kkhoangkk,
Danh hiệu bang hội

1 danh hiệu
Phỏm Vương

Danh hiệu thành viên bang hội

Cập nhật

Tên tài khoản Thời gian
fb_5.. xin gia nhập 13/07/2018
IMMO.. gia nhập 10/07/2018
Hung.. gia nhập 02/07/2018
leva.. gia nhập 02/07/2018
ntbh.. gia nhập 17/06/2018
fb_5.. gia nhập 17/06/2018
trac.. gia nhập 17/06/2018
fb_5.. gia nhập 05/06/2018
Nh0k.. gia nhập 01/06/2018
suri.. gia nhập 26/05/2018
fb_5.. gia nhập 04/05/2018
fb_5.. gia nhập 01/05/2018
yeuk.. gia nhập 25/04/2018
maic.. gia nhập 25/04/2018
vvvv.. gia nhập 21/04/2018
fb_5.. gia nhập 21/04/2018
fb_5.. gia nhập 20/04/2018
fb_5.. gia nhập 19/04/2018
NHUT.. gia nhập 16/04/2018
fb_5.. gia nhập 16/04/2018
Sonl.. gia nhập 16/04/2018
chin.. gia nhập 16/04/2018
fb_5.. gia nhập 12/04/2018
tang.. gia nhập 12/04/2018
bixb.. gia nhập 12/04/2018
fb_p.. gia nhập 10/04/2018
fb_5.. gia nhập 09/04/2018
fb_5.. gia nhập 09/04/2018
nhok.. gia nhập 07/04/2018
vinh.. gia nhập 05/04/2018

Top cống hiến tháng

Tên tài khoản Gold
Đang cập nhật

Thảo luận

happy sad winking big grin batting eyelashes big hug confused love struck blushing tongue kiss broken heart surprise angry smug cool worried whew devil crying laughing straight face raised eyebrows rolling on the floor angel nerd talk to the hand call me on the phone at wits' end wave time out day dreaming sleepy rolling eyes loser sick don't tell anyone no talking clown silly party yawn drooling thinking d'oh applause nail biting hypnotized liar waiting sigh phbbbbt cowboy

Top điểm cống hiến

Tên tài khoản Điểm
kkhoan.. 254,587
75_HOA.. 185,331
thanhv.. 162,990
Soiden01 101,507
Chiphe.. 95,170
hoang1.. 94,225
cuacan.. 92,527
h9876 84,422
cuacan.. 83,351
huyran.. 76,111
trankh.. 68,045
letubay 61,600
tragia.. 61,382
fb_54b.. 59,048
saodoh.. 58,288
_CUBAK.. 58,119
DUNGHA.. 54,530
kththa.. 45,942
binoie.. 43,803
cauthu.. 43,802
nghia1.. 37,435
overnh.. 36,941
baco74 34,674
thanhl.. 33,939
monlon.. 33,750
luc_ti.. 33,366
boydon.. 32,802
vipvnn.. 32,708
ONG7SO.. 32,594
dinhtr.. 30,730

Top kinh nghiệm tháng

Tên tài khoản Điểm exp
Đang cập nhật