Tia Chớp

Cấp bậc 8
Thành viên 126
Điểm tích lũy 7,378,318
Điểm danh vọng 100
Gold tích lũy 19,642,790
Thành lập 07 / 02 / 2014
Bang chủ _CUBAKIEN_
Bang phó 1 kkhoangkk,
Danh hiệu bang hội

1 danh hiệu
Phỏm Vương

1 danh hiệu
Kết nghĩa - Thiên

Danh hiệu thành viên bang hội

Cập nhật

Tên tài khoản Thời gian
looc.. gia nhập 24/03/2018
Bin_.. gia nhập 24/03/2018
emla.. gia nhập 24/03/2018
0123.. gia nhập 24/03/2018
toan.. gia nhập 24/03/2018
50pa.. gia nhập 18/03/2018
nguy.. gia nhập 14/03/2018
AnhY.. gia nhập 17/02/2018
chau.. gia nhập 11/02/2018
faso.. gia nhập 10/02/2018
baco.. gia nhập 10/12/2017
fb_5.. gia nhập 24/11/2017
vank.. gia nhập 21/11/2017
huyh.. gia nhập 08/11/2017
phon.. gia nhập 06/10/2017
LECA.. gia nhập 21/09/2017
Vukh.. gia nhập 19/09/2017
titc.. gia nhập 07/09/2017
letu.. gia nhập 05/09/2017
caut.. gia nhập 30/08/2017
hoan.. gia nhập 17/08/2017
tomh.. gia nhập 29/07/2017
than.. gia nhập 23/07/2017
over.. gia nhập 23/07/2017
fb_5.. gia nhập 20/07/2017
fb_5.. gia nhập 11/07/2017
hajt.. gia nhập 10/07/2017
boyd.. gia nhập 08/07/2017
nguy.. gia nhập 03/06/2017
Soid.. gia nhập 04/05/2017

Top cống hiến tháng

Tên tài khoản Gold
Đang cập nhật

Thảo luận

happy sad winking big grin batting eyelashes big hug confused love struck blushing tongue kiss broken heart surprise angry smug cool worried whew devil crying laughing straight face raised eyebrows rolling on the floor angel nerd talk to the hand call me on the phone at wits' end wave time out day dreaming sleepy rolling eyes loser sick don't tell anyone no talking clown silly party yawn drooling thinking d'oh applause nail biting hypnotized liar waiting sigh phbbbbt cowboy

Top điểm cống hiến

Tên tài khoản Điểm
kkhoan.. 236,924
chauqu.. 211,031
75_HOA.. 182,399
thanhv.. 151,038
Soiden01 99,436
Chiphe.. 95,170
hoang1.. 87,776
cuacan.. 83,764
cuacan.. 80,352
h9876 76,537
huyran.. 75,654
trankh.. 63,207
tragia.. 61,382
letubay 61,107
saodoh.. 58,288
_CUBAK.. 58,052
fb_54b.. 57,943
DUNGHA.. 54,430
binoie.. 43,803
kththa.. 42,398
nghia1.. 37,165
overnh.. 34,600
monlon.. 33,744
omcutoi 33,448
luc_ti.. 33,366
ONG7SO.. 32,594
boydon.. 31,762
vipvnn.. 31,639
phuong.. 29,446
VIVUWB 28,547

Top kinh nghiệm tháng

Tên tài khoản Điểm exp
Đang cập nhật