Tia Chớp

Cấp bậc 8
Thành viên 176
Điểm tích lũy 7,796,911
Điểm danh vọng 410
Gold tích lũy 63,798,889
Thành lập 07 / 02 / 2014
Bang chủ _CUBAKIEN_
Bang phó 1 kkhoangkk,
Danh hiệu bang hội

1 danh hiệu
Kết nghĩa - Địa

Danh hiệu thành viên bang hội

Cập nhật

Tên tài khoản Thời gian
fb_5.. xin gia nhập 22/10/2018
fb_5.. xin gia nhập 21/10/2018
miih.. gia nhập 20/10/2018
fb_5.. gia nhập 20/10/2018
fb_5.. gia nhập 15/10/2018
fb_5.. gia nhập 15/10/2018
anhh.. gia nhập 15/10/2018
fb_5.. gia nhập 15/10/2018
fb_5.. gia nhập 18/09/2018
qsat.. gia nhập 12/09/2018
fb_5.. gia nhập 12/09/2018
qsat.. gia nhập 12/09/2018
phon.. gia nhập 28/08/2018
Homt.. gia nhập 26/08/2018
fb_5.. gia nhập 20/08/2018
viet.. gia nhập 09/08/2018
cayt.. gia nhập 05/08/2018
choc.. gia nhập 01/08/2018
fb_5.. gia nhập 27/07/2018
fb_5.. gia nhập 23/07/2018
fb_5.. gia nhập 19/07/2018
Hung.. gia nhập 02/07/2018
leva.. gia nhập 02/07/2018
ntbh.. gia nhập 17/06/2018
fb_5.. gia nhập 17/06/2018
trac.. gia nhập 17/06/2018
fb_5.. gia nhập 05/06/2018
Nh0k.. gia nhập 01/06/2018
suri.. gia nhập 26/05/2018
fb_5.. gia nhập 04/05/2018

Top cống hiến tháng

Tên tài khoản Gold
Đang cập nhật

Thảo luận

happy sad winking big grin batting eyelashes big hug confused love struck blushing tongue kiss broken heart surprise angry smug cool worried whew devil crying laughing straight face raised eyebrows rolling on the floor angel nerd talk to the hand call me on the phone at wits' end wave time out day dreaming sleepy rolling eyes loser sick don't tell anyone no talking clown silly party yawn drooling thinking d'oh applause nail biting hypnotized liar waiting sigh phbbbbt cowboy

Top điểm cống hiến

Tên tài khoản Điểm
kkhoan.. 262,588
75_HOA.. 186,385
thanhv.. 169,945
Soiden01 101,841
hoang1.. 98,697
h9876 98,155
cuacan.. 96,760
Chiphe.. 95,170
cuacan.. 85,723
huyran.. 76,111
trankh.. 70,742
letubay 61,600
tragia.. 61,382
fb_54b.. 59,066
saodoh.. 58,288
_CUBAK.. 58,126
cauthu.. 56,557
DUNGHA.. 54,530
kththa.. 53,076
binoie.. 43,803
overnh.. 39,795
nhokiibo 39,367
nghia1.. 39,020
thanhl.. 37,755
baco74 37,486
boydon.. 36,808
dinhtr.. 34,601
monlon.. 34,256
luc_ti.. 33,366
vipvnn.. 32,708

Top kinh nghiệm tháng

Tên tài khoản Điểm exp
Đang cập nhật