Tia Chớp

Cấp bậc 8
Thành viên 147
Điểm tích lũy 7,430,491
Điểm danh vọng 140
Gold tích lũy 29,308,994
Thành lập 07 / 02 / 2014
Bang chủ _CUBAKIEN_
Bang phó 1 kkhoangkk,
Danh hiệu bang hội

1 danh hiệu
Phỏm Vương

1 danh hiệu
Kết nghĩa - Địa

Danh hiệu thành viên bang hội

Cập nhật

Tên tài khoản Thời gian
fb_5.. gia nhập 19/04/2018
fb_5.. gia nhập 19/04/2018
NHUT.. gia nhập 16/04/2018
fb_5.. gia nhập 16/04/2018
Sonl.. gia nhập 16/04/2018
chin.. gia nhập 16/04/2018
fb_5.. gia nhập 12/04/2018
tang.. gia nhập 12/04/2018
bixb.. gia nhập 12/04/2018
fb_p.. gia nhập 10/04/2018
fb_5.. gia nhập 09/04/2018
fb_5.. gia nhập 09/04/2018
nhok.. gia nhập 07/04/2018
vinh.. gia nhập 05/04/2018
bo79.. gia nhập 04/04/2018
okma.. gia nhập 01/04/2018
fb_5.. gia nhập 29/03/2018
fb_5.. gia nhập 29/03/2018
fb_5.. gia nhập 28/03/2018
fb_5.. gia nhập 28/03/2018
myng.. gia nhập 28/03/2018
looc.. gia nhập 24/03/2018
Bin_.. gia nhập 24/03/2018
emla.. gia nhập 24/03/2018
0123.. gia nhập 24/03/2018
toan.. gia nhập 24/03/2018
50pa.. gia nhập 18/03/2018
nguy.. gia nhập 14/03/2018
AnhY.. gia nhập 17/02/2018
chau.. gia nhập 11/02/2018

Top cống hiến tháng

Tên tài khoản Gold
Đang cập nhật

Thảo luận

happy sad winking big grin batting eyelashes big hug confused love struck blushing tongue kiss broken heart surprise angry smug cool worried whew devil crying laughing straight face raised eyebrows rolling on the floor angel nerd talk to the hand call me on the phone at wits' end wave time out day dreaming sleepy rolling eyes loser sick don't tell anyone no talking clown silly party yawn drooling thinking d'oh applause nail biting hypnotized liar waiting sigh phbbbbt cowboy

Top điểm cống hiến

Tên tài khoản Điểm
kkhoan.. 240,139
chauqu.. 214,199
75_HOA.. 182,837
thanhv.. 153,447
Soiden01 100,583
Chiphe.. 95,170
cuacan.. 87,890
hoang1.. 87,776
cuacan.. 81,903
h9876 78,397
huyran.. 75,690
trankh.. 63,207
letubay 61,600
tragia.. 61,382
fb_54b.. 59,008
saodoh.. 58,288
_CUBAK.. 58,053
DUNGHA.. 54,530
binoie.. 43,803
kththa.. 42,527
nghia1.. 37,336
overnh.. 35,358
omcutoi 33,813
monlon.. 33,750
luc_ti.. 33,366
ONG7SO.. 32,594
boydon.. 31,762
vipvnn.. 31,724
thanhl.. 30,723
cauthu.. 30,140

Top kinh nghiệm tháng

Tên tài khoản Điểm exp
Đang cập nhật