Tia Chớp

Cấp bậc 8
Thành viên 549
Điểm tích lũy 6,615,654
Gold tích lũy 318,526,237
Thành lập 07 / 02 / 2014
Bang chủ _CUBAKIEN_
Bang phó 1 kkhoangkk, chauquocbuu,
Danh hiệu bang hội

1 danh hiệu
Phỏm Vương

Danh hiệu thành viên bang hội

Cập nhật

Tên tài khoản Thời gian
CaU_.. gia nhập 13/05/2017
Soid.. gia nhập 04/05/2017
hoal.. gia nhập 03/05/2017
fb_5.. gia nhập 30/04/2017
phhk.. gia nhập 25/04/2017
2014.. gia nhập 17/04/2017
phtn.. gia nhập 17/04/2017
emla.. gia nhập 28/03/2017
tang.. gia nhập 28/03/2017
gatr.. gia nhập 22/03/2017
lamc.. gia nhập 21/03/2017
duyt.. gia nhập 17/03/2017
huyh.. gia nhập 25/02/2017
lont.. gia nhập 25/02/2017
fb_t.. gia nhập 22/02/2017
ngay.. gia nhập 20/02/2017
vana.. gia nhập 16/02/2017
fb_5.. gia nhập 14/02/2017
dung.. gia nhập 06/02/2017
ktht.. gia nhập 23/01/2017
tran.. gia nhập 20/01/2017
kkho.. gia nhập 20/01/2017
datb.. gia nhập 19/01/2017
fb_5.. gia nhập 04/01/2017
fb_5.. gia nhập 01/01/2017
fb_5.. gia nhập 29/12/2016
0933.. gia nhập 19/12/2016
Mayt.. gia nhập 13/12/2016
monl.. gia nhập 08/12/2016
binb.. gia nhập 05/12/2016

Top cống hiến tháng

Tên tài khoản Gold
Đang cập nhật

Thảo luận

happy sad winking big grin batting eyelashes big hug confused love struck blushing tongue kiss broken heart surprise angry smug cool worried whew devil crying laughing straight face raised eyebrows rolling on the floor angel nerd talk to the hand call me on the phone at wits' end wave time out day dreaming sleepy rolling eyes loser sick don't tell anyone no talking clown silly party yawn drooling thinking d'oh applause nail biting hypnotized liar waiting sigh phbbbbt cowboy

Top điểm cống hiến

Tên tài khoản Điểm
kkhoan.. 224,599
75_HOA.. 170,744
chauqu.. 153,705
thanhv.. 120,160
hmcaot.. 107,379
Chiphe.. 92,280
cuacan.. 74,395
Soiden01 74,051
huyran.. 64,904
trankh.. 59,689
saodoh.. 58,288
tragia.. 57,767
cuacan.. 56,473
_CUBAK.. 56,105
chihie.. 54,160
AnhYeu.. 48,526
DUNGHA.. 45,887
nguyen.. 42,569
h9876 41,964
binoie.. 41,605
fb_54b.. 38,980
thaong.. 38,330
basto 38,263
nghia1.. 34,582
ThaiNg.. 33,385
luc_ti.. 33,362
phanong 33,208
baden57 32,748
ONG7SO.. 32,594
nguyen.. 32,009

Top kinh nghiệm tháng

Tên tài khoản Điểm exp
Đang cập nhật