Sát Thủ Sàj Gòn

Cấp bậc 4
Thành viên 12
Điểm tích lũy 245,976
Điểm danh vọng 0
Gold tích lũy 3,922,956
Thành lập 21 / 02 / 2014
Bang chủ NuVuongPhom
Bang phó 1 kykytieumuoj,
Danh hiệu bang hội

1 danh hiệu
Binh Vương

Danh hiệu thành viên bang hội

Cập nhật

Tên tài khoản Thời gian
DFKJ.. xin gia nhập 19/06/2018
EM_G.. gia nhập 27/03/2018
LYMA.. gia nhập 23/03/2018
Bill.. gia nhập 20/07/2016
Cuon.. gia nhập 30/10/2015
Chj2.. gia nhập 02/09/2015
Truo.. gia nhập 08/01/2015
kyky.. gia nhập 29/12/2014
SatT.. gia nhập 29/12/2014
Hell.. gia nhập 29/12/2014
kute.. gia nhập 10/10/2014
Real.. gia nhập 12/06/2014
NuVu.. gia nhập 21/02/2014

Top cống hiến tháng

Tên tài khoản Gold
Đang cập nhật

Thảo luận

happy sad winking big grin batting eyelashes big hug confused love struck blushing tongue kiss broken heart surprise angry smug cool worried whew devil crying laughing straight face raised eyebrows rolling on the floor angel nerd talk to the hand call me on the phone at wits' end wave time out day dreaming sleepy rolling eyes loser sick don't tell anyone no talking clown silly party yawn drooling thinking d'oh applause nail biting hypnotized liar waiting sigh phbbbbt cowboy

    Top Cống Hiến Tuần

    Tên tài khoản Gold

Top điểm cống hiến

Tên tài khoản Điểm
RealMan_ 19,591
Truong.. 15,746
NuVuon.. 10,080
kykyti.. 7,449
kute_l.. 3,890
Chj2Co.. 2,935
Hellen.. 1,173
SatThu.. 641
Cuong_.. 521
Billio.. 57
LYMACS.. 30
EM_GAI.. 11

Top kinh nghiệm tháng

Tên tài khoản Điểm exp
Đang cập nhật