NGUYỄN GIA

Cấp bậc 4
Thành viên 96
Điểm tích lũy 388,243
Gold tích lũy 779,328
Thành lập 09 / 04 / 2014
Bang chủ NEWFASON
Bang phó 1 PHUONGANH102,
Danh hiệu bang hội
Danh hiệu thành viên bang hội

Cập nhật

Tên tài khoản Thời gian
THUA.. gia nhập 14/01/2017
sauk.. xin gia nhập 07/12/2016
gaig.. xin gia nhập 15/09/2016
PHUO.. gia nhập 17/08/2016
QUYN.. gia nhập 17/08/2016
116l.. gia nhập 13/08/2016
PCNU.. gia nhập 12/08/2016
168v.. gia nhập 12/08/2016
OkVi.. gia nhập 11/08/2016
02Ta.. gia nhập 09/08/2016
68PA.. gia nhập 09/08/2016
0605.. gia nhập 09/08/2016
168l.. gia nhập 09/08/2016
Lai6.. gia nhập 08/08/2016
PBPh.. gia nhập 07/08/2016
79AP.. gia nhập 06/08/2016
Anh0.. gia nhập 06/08/2016
size.. gia nhập 06/08/2016
68CA.. gia nhập 06/08/2016
Lai5.. gia nhập 06/08/2016
Anh2.. gia nhập 06/08/2016
19AP.. gia nhập 06/08/2016
Muon.. gia nhập 06/08/2016
800k.. gia nhập 06/08/2016
PA66.. gia nhập 06/08/2016
68AP.. gia nhập 02/06/2016
To6H.. gia nhập 26/05/2016
Phuo.. gia nhập 26/05/2016
ViDa.. gia nhập 26/05/2016
AnhO.. gia nhập 26/05/2016

Top cống hiến tháng

Tên tài khoản Gold
Đang cập nhật

Thảo luận

happy sad winking big grin batting eyelashes big hug confused love struck blushing tongue kiss broken heart surprise angry smug cool worried whew devil crying laughing straight face raised eyebrows rolling on the floor angel nerd talk to the hand call me on the phone at wits' end wave time out day dreaming sleepy rolling eyes loser sick don't tell anyone no talking clown silly party yawn drooling thinking d'oh applause nail biting hypnotized liar waiting sigh phbbbbt cowboy

Top điểm cống hiến

Tên tài khoản Điểm
NEWFASON 64,709
THAHIN.. 21,048
NHARON.. 10,349
face2f.. 6,789
cochik.. 5,702
PHUONG.. 5,277
anhphu.. 4,621
616362 4,248
19PhoC.. 3,970
sungsu.. 3,816
DongHu.. 3,508
unitone 3,128
10Anh10 3,063
OkThan.. 2,955
thichb.. 2,913
UngDun.. 2,839
THADANSU 2,774
737679 2,441
ChiTaL.. 2,429
sungsu.. 2,420
thuant.. 2,339
68AP79 2,252
DongHu.. 2,129
10Tuye.. 2,114
01ChiT.. 1,981
93binh.. 1,945
lonvon.. 1,940
tealike 1,889
trinhs.. 1,755
UyLiOn 1,714

Top kinh nghiệm tháng

Tên tài khoản Điểm exp
Đang cập nhật