Faster

Cấp bậc 3
Thành viên 24
Điểm tích lũy 184,799
Gold tích lũy 7,722,372,961
Thành lập 13 / 07 / 2015
Bang chủ xflyx
Bang phó 1
Danh hiệu bang hội

1 danh hiệu
Hùng Bang

Danh hiệu thành viên bang hội

1 danh hiệu
You Win

Thành viên:

linhkeomut2010

4 danh hiệu
You Lose

Cập nhật

Tên tài khoản Thời gian
0913.. xin gia nhập 16/12/2017
ngon.. xin gia nhập 13/12/2017
manh.. xin gia nhập 10/12/2017
jayj.. gia nhập 05/12/2017
ffTr.. gia nhập 03/12/2017
joli.. gia nhập 03/12/2017
Tung.. gia nhập 26/11/2017
SAIG.. gia nhập 13/11/2017
lean.. gia nhập 12/11/2017
PEAK.. gia nhập 11/11/2017
Re_B.. gia nhập 10/11/2017
_the.. gia nhập 10/11/2017
Jay_.. gia nhập 10/11/2017
kevi.. gia nhập 08/11/2017
daik.. gia nhập 08/11/2017
__lo.. gia nhập 29/10/2017
_fir.. gia nhập 27/10/2017
crus.. gia nhập 27/10/2017
onai.. gia nhập 24/10/2017
hunt.. gia nhập 23/10/2017
_Son.. gia nhập 20/10/2017
Skil.. gia nhập 16/10/2017
linh.. gia nhập 16/10/2017
thua.. gia nhập 15/10/2017
___L.. gia nhập 07/10/2017
itso.. gia nhập 13/07/2015
xfly.. gia nhập 13/07/2015

Top cống hiến tháng

Tên tài khoản Gold
Đang cập nhật

Thảo luận

happy sad winking big grin batting eyelashes big hug confused love struck blushing tongue kiss broken heart surprise angry smug cool worried whew devil crying laughing straight face raised eyebrows rolling on the floor angel nerd talk to the hand call me on the phone at wits' end wave time out day dreaming sleepy rolling eyes loser sick don't tell anyone no talking clown silly party yawn drooling thinking d'oh applause nail biting hypnotized liar waiting sigh phbbbbt cowboy

Top điểm cống hiến

Tên tài khoản Điểm
xflyx 22,247
linhke.. 8,606
daika_.. 8,560
leangu.. 7,512
SkillL.. 7,301
hunting 4,586
HiGame 4,193
Jay__ 3,700
_BILLG.. 3,678
KiteVn 3,571
___Love_ 3,268
ffTran.. 3,037
Re_Born 2,879
kevins.. 2,383
JackMa 2,247
SAIGON.. 2,018
TungSh.. 1,982
PEAKER 1,747
thuaca.. 1,644
_fire 1,243
crush 1,205
itsok 962
jolijay 696
DGchanel 661
_Song_ao 540
onair 518
TieuHoPS 479
__love_u 331
PSphai.. 326
jayjoliT 226

Top kinh nghiệm tháng

Tên tài khoản Điểm exp
Đang cập nhật