BT_Vip_Xi_Lip

Cấp bậc 5
Thành viên 82
Điểm tích lũy 730,156
Điểm danh vọng 990
Gold tích lũy 1,248,812,383
Thành lập 04 / 08 / 2015
Bang chủ btbr274
Bang phó 1 kevin678, doanla99999,
Danh hiệu bang hội
Danh hiệu thành viên bang hội

1 danh hiệu
Cành Lộc Vàng

Thành viên:

doanla99999

Cập nhật

Tên tài khoản Thời gian
voto.. gia nhập 14/07/2018
GAIN.. gia nhập 14/07/2018
be__.. gia nhập 14/07/2018
fb_5.. gia nhập 18/06/2018
_THI.. gia nhập 09/06/2018
STAR.. gia nhập 07/06/2018
K762.. gia nhập 12/05/2018
CHER.. gia nhập 10/05/2018
_ill.. gia nhập 05/05/2018
fb_e.. gia nhập 05/05/2018
gsak.. gia nhập 05/05/2018
vi_s.. gia nhập 24/02/2018
xx0x.. gia nhập 02/02/2018
kyni.. gia nhập 15/01/2018
vayn.. gia nhập 13/01/2018
ha66.. gia nhập 06/01/2018
thua.. gia nhập 28/12/2017
123v.. gia nhập 21/12/2017
92c0.. gia nhập 20/12/2017
0k_c.. gia nhập 17/12/2017
_ngo.. gia nhập 09/12/2017
baoc.. gia nhập 02/12/2017
doan.. gia nhập 29/11/2017
muat.. gia nhập 25/11/2017
kgso.. gia nhập 09/11/2017
jiji.. gia nhập 08/11/2017
CUOP.. gia nhập 08/11/2017
doan.. gia nhập 04/11/2017
doan.. gia nhập 04/11/2017
emga.. gia nhập 28/10/2017

Top cống hiến tháng

Tên tài khoản Gold
Đang cập nhật

Thảo luận

happy sad winking big grin batting eyelashes big hug confused love struck blushing tongue kiss broken heart surprise angry smug cool worried whew devil crying laughing straight face raised eyebrows rolling on the floor angel nerd talk to the hand call me on the phone at wits' end wave time out day dreaming sleepy rolling eyes loser sick don't tell anyone no talking clown silly party yawn drooling thinking d'oh applause nail biting hypnotized liar waiting sigh phbbbbt cowboy

Top điểm cống hiến

Tên tài khoản Điểm
btbr274 124,672
battu2.. 42,019
tienle.. 22,033
only__.. 21,808
baochuaw 18,881
kevin678 18,280
lekhai01 16,263
doanla.. 11,089
yamamo.. 10,178
0k_colen 8,170
btbr545 7,722
GiaHan.. 7,583
doanda.. 6,588
thuacu.. 6,521
muathu.. 5,854
K762711 5,533
TokyoJ.. 5,121
kyniem.. 4,943
kevin777 3,692
giamah.. 3,557
PHUNG_.. 3,442
tinhye.. 3,111
ha667 2,903
92c00268 2,572
jijiji.. 2,442
doanla.. 2,398
123vui.. 2,373
vi_sao.. 2,356
52lach.. 2,223
Fujiya.. 1,984

Top kinh nghiệm tháng

Tên tài khoản Điểm exp
Đang cập nhật