BT_Vip_Xi_Lip

Cấp bậc 5
Thành viên 96
Điểm tích lũy 513,816
Gold tích lũy 6,778,985,651
Thành lập 04 / 08 / 2015
Bang chủ btbr274
Bang phó 1 kevin678, STAR_LUCKY,
Danh hiệu bang hội
Danh hiệu thành viên bang hội

2 danh hiệu
You Win

Thành viên:

KGLUIBUOC

TokyoJP81

1 danh hiệu
You Lose

Thành viên:

0k_colen

Cập nhật

Tên tài khoản Thời gian
fany.. xin gia nhập 20/11/2017
CU0N.. xin gia nhập 14/11/2017
YOU_.. gia nhập 12/11/2017
be__.. gia nhập 12/11/2017
123v.. gia nhập 12/11/2017
kgso.. gia nhập 09/11/2017
jiji.. gia nhập 08/11/2017
CUOP.. gia nhập 08/11/2017
0k_c.. gia nhập 06/11/2017
tamt.. gia nhập 05/11/2017
92c0.. gia nhập 05/11/2017
suoi.. gia nhập 05/11/2017
doan.. gia nhập 04/11/2017
doan.. gia nhập 04/11/2017
STAR.. gia nhập 03/11/2017
emga.. gia nhập 28/10/2017
_xe_.. gia nhập 27/10/2017
_pha.. gia nhập 27/10/2017
_ma_.. gia nhập 27/10/2017
phai.. gia nhập 26/10/2017
CHET.. gia nhập 25/10/2017
TRON.. gia nhập 25/10/2017
TINH.. gia nhập 25/10/2017
BANH.. gia nhập 23/10/2017
_BUO.. gia nhập 23/10/2017
DOC_.. gia nhập 23/10/2017
QUEN.. gia nhập 23/10/2017
Poke.. gia nhập 22/10/2017
PHO_.. gia nhập 22/10/2017
PHUN.. gia nhập 19/10/2017

Top cống hiến tháng

Tên tài khoản Gold
Đang cập nhật

Thảo luận

happy sad winking big grin batting eyelashes big hug confused love struck blushing tongue kiss broken heart surprise angry smug cool worried whew devil crying laughing straight face raised eyebrows rolling on the floor angel nerd talk to the hand call me on the phone at wits' end wave time out day dreaming sleepy rolling eyes loser sick don't tell anyone no talking clown silly party yawn drooling thinking d'oh applause nail biting hypnotized liar waiting sigh phbbbbt cowboy

Top điểm cống hiến

Tên tài khoản Điểm
btbr274 112,660
battu2.. 41,459
only__.. 21,589
tienle.. 19,456
lekhai01 15,812
fb_556.. 10,840
kevin678 9,255
btbr545 6,745
0k_colen 5,737
TokyoJ.. 3,419
giamah.. 3,355
votong.. 3,233
kevin777 3,222
GiaHan.. 3,000
tinhye.. 2,945
thuacu.. 2,824
tudag03 2,518
SONG__.. 1,890
doanla.. 1,553
yamamo.. 1,551
PHUNG_.. 1,499
52lach.. 1,493
pentak.. 1,239
hoxamm.. 1,233
GAINHA.. 1,223
PHI__UNG 1,208
doanda.. 1,115
bienxa.. 1,086
be__yeu 1,079
92n20361 1,017

Top kinh nghiệm tháng

Tên tài khoản Điểm exp
Đang cập nhật