BT_Vip_Xi_Lip

Cấp bậc 5
Thành viên 66
Điểm tích lũy 748,438
Điểm danh vọng 1,110
Gold tích lũy 658,881,299
Thành lập 04 / 08 / 2015
Bang chủ btbr274
Bang phó 1 kevin678, STAR_LUCKY,
Danh hiệu bang hội

1 danh hiệu
Kết nghĩa - Địa

Danh hiệu thành viên bang hội

1 danh hiệu
Cành Lộc Vàng

Thành viên:

doanla99999

Cập nhật

Tên tài khoản Thời gian
fb_5.. xin gia nhập 22/09/2018
trun.. xin gia nhập 24/08/2018
_ill.. xin gia nhập 14/08/2018
pewp.. gia nhập 12/08/2018
fb12.. gia nhập 11/08/2018
SONG.. gia nhập 07/08/2018
tet_.. gia nhập 07/08/2018
STAR.. gia nhập 06/08/2018
PHUN.. gia nhập 06/08/2018
be__.. gia nhập 06/08/2018
vi_s.. gia nhập 06/08/2018
CHER.. gia nhập 06/08/2018
123v.. gia nhập 06/08/2018
PHI_.. gia nhập 06/08/2018
_ngo.. gia nhập 06/08/2018
COP_.. gia nhập 06/08/2018
_THI.. gia nhập 06/08/2018
voto.. gia nhập 14/07/2018
GAIN.. gia nhập 14/07/2018
K762.. gia nhập 12/05/2018
kyni.. gia nhập 15/01/2018
thua.. gia nhập 28/12/2017
92c0.. gia nhập 20/12/2017
0k_c.. gia nhập 17/12/2017
baoc.. gia nhập 02/12/2017
doan.. gia nhập 29/11/2017
muat.. gia nhập 25/11/2017
kgso.. gia nhập 09/11/2017
jiji.. gia nhập 08/11/2017
CUOP.. gia nhập 08/11/2017

Top cống hiến tháng

Tên tài khoản Gold
Đang cập nhật

Thảo luận

happy sad winking big grin batting eyelashes big hug confused love struck blushing tongue kiss broken heart surprise angry smug cool worried whew devil crying laughing straight face raised eyebrows rolling on the floor angel nerd talk to the hand call me on the phone at wits' end wave time out day dreaming sleepy rolling eyes loser sick don't tell anyone no talking clown silly party yawn drooling thinking d'oh applause nail biting hypnotized liar waiting sigh phbbbbt cowboy

Top điểm cống hiến

Tên tài khoản Điểm
btbr274 125,231
tienle.. 22,497
baochuaw 18,959
kevin678 18,514
lekhai01 16,582
doanla.. 11,313
yamamo.. 10,614
0k_colen 8,550
btbr545 8,015
GiaHan.. 7,584
thuacu.. 7,191
doanda.. 6,589
muathu.. 5,965
kyniem.. 5,573
K762711 5,533
TokyoJ.. 5,121
kevin777 3,692
giamah.. 3,557
tinhye.. 3,425
92c00268 2,944
jijiji.. 2,853
52lach.. 2,518
doanla.. 2,398
CUOP_H.. 2,284
NGOISA.. 2,056
Fujiya.. 1,984
52laba.. 1,683
DOC_VA.. 1,525
SUTU_H.. 1,458
CHETLA.. 1,127

Top kinh nghiệm tháng

Tên tài khoản Điểm exp
Đang cập nhật