TỨ ĐỔ TƯỜNG

Cấp bậc 2
Thành viên 12
Điểm tích lũy 16,402
Gold tích lũy 180,042,661
Thành lập 30 / 05 / 2016
Bang chủ ZI_KA
Bang phó 1 thuy347,
Danh hiệu bang hội
Danh hiệu thành viên bang hội

Cập nhật

Tên tài khoản Thời gian
Kite.. gia nhập 16/12/2017
HiGa.. gia nhập 16/12/2017
Shin.. gia nhập 16/12/2017
Game.. gia nhập 16/12/2017
_BIL.. gia nhập 16/12/2017
DGch.. gia nhập 16/12/2017
Turt.. gia nhập 15/12/2017
manh.. gia nhập 15/12/2017
cubi.. gia nhập 01/12/2017
lao_.. gia nhập 01/12/2017
sim_.. gia nhập 28/11/2017
thuy.. gia nhập 22/11/2017
ZI_K.. gia nhập 30/05/2016

Top cống hiến tháng

Tên tài khoản Gold
Đang cập nhật

Thảo luận

happy sad winking big grin batting eyelashes big hug confused love struck blushing tongue kiss broken heart surprise angry smug cool worried whew devil crying laughing straight face raised eyebrows rolling on the floor angel nerd talk to the hand call me on the phone at wits' end wave time out day dreaming sleepy rolling eyes loser sick don't tell anyone no talking clown silly party yawn drooling thinking d'oh applause nail biting hypnotized liar waiting sigh phbbbbt cowboy

Top điểm cống hiến

Tên tài khoản Điểm
ZI_KA 3,171
thuy347 1,717
sim_na 881
cubips 136
Turtle.. 45

Top kinh nghiệm tháng

Tên tài khoản Điểm exp
Đang cập nhật