Thiên Nga

Cấp bậc 5
Thành viên 113
Điểm tích lũy 684,090
Điểm danh vọng 560
Gold tích lũy 329,869,521
Thành lập 22 / 03 / 2018
Bang chủ BC_Sonne_
Bang phó 1 juliecheong,
Danh hiệu bang hội

1 danh hiệu
Xuất Thế - Thiên

Danh hiệu thành viên bang hội

1 danh hiệu
thần ù thiên nga

Thành viên:

Thanhchan1988

Cập nhật

Tên tài khoản Thời gian
AP15.. gia nhập 15/07/2018
CoBe.. gia nhập 14/07/2018
truo.. gia nhập 14/07/2018
hoiy.. gia nhập 13/07/2018
Daib.. gia nhập 12/07/2018
fb_5.. gia nhập 10/07/2018
sieu.. gia nhập 07/07/2018
duon.. gia nhập 05/07/2018
chic.. gia nhập 02/07/2018
thie.. gia nhập 02/07/2018
dung.. gia nhập 02/07/2018
tao_.. gia nhập 02/07/2018
dung.. gia nhập 02/07/2018
fb12.. gia nhập 02/07/2018
socn.. gia nhập 02/07/2018
Skil.. gia nhập 27/06/2018
huon.. gia nhập 25/06/2018
Khun.. gia nhập 24/06/2018
AP14.. gia nhập 23/06/2018
Jojo.. gia nhập 14/06/2018
quyd.. gia nhập 11/06/2018
juli.. gia nhập 10/06/2018
phuo.. gia nhập 08/06/2018
debi.. gia nhập 07/06/2018
koli.. gia nhập 07/06/2018
0166.. gia nhập 07/06/2018
bupb.. gia nhập 07/06/2018
not_.. gia nhập 07/06/2018
suzu.. gia nhập 06/06/2018
vnGi.. gia nhập 04/06/2018

Top cống hiến tháng

Tên tài khoản Gold
Đang cập nhật

Thảo luận

happy sad winking big grin batting eyelashes big hug confused love struck blushing tongue kiss broken heart surprise angry smug cool worried whew devil crying laughing straight face raised eyebrows rolling on the floor angel nerd talk to the hand call me on the phone at wits' end wave time out day dreaming sleepy rolling eyes loser sick don't tell anyone no talking clown silly party yawn drooling thinking d'oh applause nail biting hypnotized liar waiting sigh phbbbbt cowboy

Top điểm cống hiến

Tên tài khoản Điểm
BC_Son.. 28,587
___Son.. 23,750
bupbek.. 23,746
Giu_Tien 21,215
fb_tha.. 18,977
Emdep_.. 18,628
thando.. 16,313
con_kh.. 15,110
Volksw.. 14,582
Khung_.. 14,066
khungl.. 14,065
MiHaoH.. 13,951
ngaluo.. 13,737
fb_5ab.. 13,193
thotra.. 12,317
ngondo.. 10,929
Daiban.. 10,063
Sonnen.. 9,981
cugaybp 9,269
vuibuo.. 8,815
xuanvt.. 8,639
juliec.. 7,212
duongh.. 6,966
AP1473.. 6,705
kolia989 6,619
binet_.. 6,599
jojojo7 5,299
__69__ 5,202
016654.. 4,842
daichi.. 4,631

Top kinh nghiệm tháng

Tên tài khoản Điểm exp
Đang cập nhật