TheBoss

Cấp bậc 2
Thành viên 16
Điểm tích lũy 41,345
Điểm danh vọng 100
Gold tích lũy 803,423,257
Thành lập 25 / 08 / 2018
Bang chủ The__Boss
Bang phó 1
Danh hiệu bang hội

1 danh hiệu
Xuất Thế - Địa

Danh hiệu thành viên bang hội

Cập nhật

Tên tài khoản Thời gian
sorr.. gia nhập 23/09/2018
_sou.. gia nhập 23/09/2018
ANHH.. gia nhập 23/09/2018
fb_5.. gia nhập 23/09/2018
Skil.. gia nhập 23/09/2018
duct.. gia nhập 17/09/2018
kysu.. gia nhập 11/09/2018
fb_5.. gia nhập 10/09/2018
than.. gia nhập 08/09/2018
_BIL.. gia nhập 08/09/2018
manh.. gia nhập 04/09/2018
ThiN.. gia nhập 02/09/2018
XUAR.. gia nhập 02/09/2018
giau.. gia nhập 29/08/2018
Bowi.. gia nhập 25/08/2018
The_.. gia nhập 25/08/2018

Top cống hiến tháng

Tên tài khoản Gold
Đang cập nhật

Thảo luận

happy sad winking big grin batting eyelashes big hug confused love struck blushing tongue kiss broken heart surprise angry smug cool worried whew devil crying laughing straight face raised eyebrows rolling on the floor angel nerd talk to the hand call me on the phone at wits' end wave time out day dreaming sleepy rolling eyes loser sick don't tell anyone no talking clown silly party yawn drooling thinking d'oh applause nail biting hypnotized liar waiting sigh phbbbbt cowboy

Top điểm cống hiến

Tên tài khoản Điểm
The__B.. 5,406
giauma.. 4,826
Bowie_.. 4,334
XUAROIEM 3,652
ThiNoPs 3,576
thanhm.. 2,111
kysu52la 491
fb_5b0.. 477
_BILLG.. 454
fb_5b9.. 297
sorry_.. 171
manhcu.. 121
SkillL.. 91
ductru.. 19
ANHHUN.. 1

Top kinh nghiệm tháng

Tên tài khoản Điểm exp
Đang cập nhật