VIP

Cấp bậc 6
Thành viên 81
Điểm tích lũy 1,204,631
Điểm danh vọng 0
Gold tích lũy 321,275,004
Thành lập 27 / 11 / 2012
Bang chủ DEVUONG
Bang phó 1
Danh hiệu bang hội
Danh hiệu thành viên bang hội

Cập nhật

Tên tài khoản Thời gian
nguy.. xin gia nhập 28/02/2018
lamv.. xin gia nhập 17/07/2017
fb_5.. xin gia nhập 06/02/2017
fb_n.. xin gia nhập 20/05/2016
cuon.. xin gia nhập 08/05/2016
fb_l.. xin gia nhập 26/04/2016
fb_5.. xin gia nhập 17/04/2016
fb_h.. xin gia nhập 26/02/2016
xuan.. gia nhập 13/12/2015
manh.. gia nhập 13/12/2015
long.. gia nhập 13/12/2015
cutr.. gia nhập 13/12/2015
tapd.. gia nhập 19/08/2014
atct.. gia nhập 12/08/2014
sinh.. gia nhập 12/08/2014
anhc.. gia nhập 12/08/2014
long.. gia nhập 12/08/2014
bong.. gia nhập 12/08/2014
LEXU.. gia nhập 12/08/2014
chau.. gia nhập 24/07/2014
Koii.. gia nhập 10/07/2014
dekn.. gia nhập 30/04/2014
VUAB.. gia nhập 29/04/2014
son7.. gia nhập 29/04/2014
lamt.. gia nhập 29/04/2014
pexi.. gia nhập 29/04/2014
locx.. gia nhập 25/04/2014
LTFD.. gia nhập 23/04/2014
boys.. gia nhập 19/04/2014
anhd.. gia nhập 09/04/2014

Top cống hiến tháng

Tên tài khoản Gold
Đang cập nhật

Thảo luận

happy sad winking big grin batting eyelashes big hug confused love struck blushing tongue kiss broken heart surprise angry smug cool worried whew devil crying laughing straight face raised eyebrows rolling on the floor angel nerd talk to the hand call me on the phone at wits' end wave time out day dreaming sleepy rolling eyes loser sick don't tell anyone no talking clown silly party yawn drooling thinking d'oh applause nail biting hypnotized liar waiting sigh phbbbbt cowboy

Top điểm cống hiến

Tên tài khoản Điểm
linhmuc 68,492
bannhadi 48,029
sinhth.. 41,019
DEVUONG 26,230
missgi.. 25,354
anhcuo.. 24,378
longte 18,970
xuanda.. 12,404
pexinh.. 9,059
chunha.. 8,041
HN_vodoi 7,485
linhnt.. 7,268
boysoc.. 6,936
hoamaa 6,682
camap007 6,027
BuBu_T.. 5,985
phong_.. 4,873
seaflo.. 4,639
son75 4,616
quynh_.. 4,327
cu_ly88 4,310
a_phon.. 3,166
thient.. 2,814
phuong.. 2,710
votoi1.. 2,608
manhhu.. 2,365
dapdal.. 2,260
LeThiN.. 2,127
locxoa.. 2,027
3Con3B.. 1,855

Top kinh nghiệm tháng

Tên tài khoản Điểm exp
Đang cập nhật