BaDamThep

Cấp bậc 6
Thành viên 43
Điểm tích lũy 1,216,320
Điểm danh vọng 420
Gold tích lũy 206,817,566
Thành lập 31 / 12 / 2013
Bang chủ bacogia81
Bang phó 1
Danh hiệu bang hội

1 danh hiệu
Kết nghĩa - Địa

Danh hiệu thành viên bang hội

Cập nhật

Tên tài khoản Thời gian
Ly_N.. gia nhập 30/11/2018
ilov.. gia nhập 08/11/2018
AD14.. gia nhập 30/10/2018
manh.. gia nhập 27/08/2018
ngai.. gia nhập 16/08/2018
fb_5.. gia nhập 06/08/2018
sang.. gia nhập 01/08/2018
fb_5.. gia nhập 01/08/2018
B_ph.. gia nhập 25/04/2018
Daik.. gia nhập 25/04/2018
quan.. gia nhập 01/02/2018
hoah.. gia nhập 13/01/2018
bath.. gia nhập 13/01/2018
ocng.. gia nhập 13/01/2018
Ba_t.. gia nhập 13/01/2018
meva.. gia nhập 13/01/2018
Gai_.. gia nhập 13/01/2018
Ga_c.. gia nhập 12/01/2018
Ngot.. gia nhập 12/01/2018
tran.. gia nhập 12/01/2018
Monn.. gia nhập 12/01/2018
cang.. gia nhập 12/01/2018
Babi.. gia nhập 12/01/2018
dang.. gia nhập 12/01/2018
E_la.. gia nhập 12/01/2018
ancu.. gia nhập 12/01/2018
caot.. gia nhập 12/01/2018
love.. gia nhập 11/01/2018
Shan.. gia nhập 08/01/2018
BeRi.. gia nhập 01/01/2018

Top cống hiến tháng

Tên tài khoản Gold
Đang cập nhật

Thảo luận

happy sad winking big grin batting eyelashes big hug confused love struck blushing tongue kiss broken heart surprise angry smug cool worried whew devil crying laughing straight face raised eyebrows rolling on the floor angel nerd talk to the hand call me on the phone at wits' end wave time out day dreaming sleepy rolling eyes loser sick don't tell anyone no talking clown silly party yawn drooling thinking d'oh applause nail biting hypnotized liar waiting sigh phbbbbt cowboy

Top điểm cống hiến

Tên tài khoản Điểm
bacogia81 161,941
lovethduong81 65,835
minhngocdieu.. 30,253
boocu32 19,253
Zdecu67 15,628
giotnuocmat_.. 14,754
Daikatoiday23 8,259
CHAND005 7,608
ChauBaCo 5,403
fb_5a15730bb.. 5,307
Gai_HP 5,269
B_phone80 4,353
dangcap_la_mm 3,300
mevabe2000 3,015
tienthinhavu.. 2,597
missmailien 2,380
ocngonviahe 2,126
ngairaukem_49 1,955
caotin8003 1,831
conboo30 1,719
thaochiem09 1,510
Ly_Nhuoc_Hy 1,406
Ba_trum_gia 1,371
chaucuaminhn.. 1,172
manhcoi_68 854
ancuoc 801
quangdesign83 686
bathatcher 661
AD1439_7178_.. 580
BabiHa 384

Top kinh nghiệm tháng

Tên tài khoản Điểm exp
Đang cập nhật