Tia Chớp

Cấp bậc 8
Thành viên 217
Điểm tích lũy 8,820,976
Điểm danh vọng 1,740
Gold tích lũy 60,672,962
Thành lập 07 / 02 / 2014
Bang chủ _CUBAKIEN_
Bang phó 1
Danh hiệu bang hội

1 danh hiệu
Kết nghĩa - Thiên

Danh hiệu thành viên bang hội

Cập nhật

Tên tài khoản Thời gian
52la.. gia nhập 22/03/2021
queh.. gia nhập 25/12/2020
0794.. gia nhập 25/12/2020
xuan.. gia nhập 23/10/2020
fb_5.. gia nhập 23/10/2020
kha1.. gia nhập 23/10/2020
MinK.. gia nhập 11/07/2020
toil.. gia nhập 02/05/2020
gabe.. gia nhập 02/05/2020
xuan.. gia nhập 02/05/2020
than.. gia nhập 02/05/2020
fb_5.. gia nhập 14/03/2020
emye.. gia nhập 14/03/2020
huyh.. gia nhập 14/03/2020
no_o.. gia nhập 14/03/2020
vude.. gia nhập 14/03/2020
haim.. gia nhập 14/03/2020
thel.. gia nhập 02/03/2020
toan.. gia nhập 17/02/2020
hoan.. gia nhập 02/12/2019
nguy.. gia nhập 29/09/2019
vinh.. gia nhập 29/09/2019
soun.. gia nhập 29/09/2019
assa.. gia nhập 29/09/2019
hpba.. gia nhập 06/09/2019
LIEN.. gia nhập 06/09/2019
0901.. gia nhập 06/09/2019
fb_5.. gia nhập 30/07/2019
hvkv.. gia nhập 04/07/2019
fatt.. gia nhập 22/06/2019

Top cống hiến tháng

Tên tài khoản Gold
Đang cập nhật

Thảo luận

happy sad winking big grin batting eyelashes big hug confused love struck blushing tongue kiss broken heart surprise angry smug cool worried whew devil crying laughing straight face raised eyebrows rolling on the floor angel nerd talk to the hand call me on the phone at wits' end wave time out day dreaming sleepy rolling eyes loser sick don't tell anyone no talking clown silly party yawn drooling thinking d'oh applause nail biting hypnotized liar waiting sigh phbbbbt cowboy

Top điểm cống hiến

Tên tài khoản Điểm
75_HOAN_75 217,117
thanhvu852 203,476
cauthuc813 172,364
cuacangnr1 120,894
h9876 115,395
thanhlich020.. 108,616
hoang112007 103,926
Chipheo2004 95,170
cuacangnr 90,955
huyrananrui12 76,111
boydongthap_.. 74,393
copmap74 73,545
dinhtrungcadt 67,262
01234461059 64,558
nhokiibo 63,695
letubay 61,600
tragiang1279 61,382
_CUBAKIEN_ 59,188
fb_54bdde894.. 59,103
saodohaiduong 58,288
overnhukhanh 57,534
DUNGHANG2014 54,530
binoiemyeuan.. 50,133
nghia112233 47,698
toan_mom 44,310
nguyenvanman.. 43,750
baco74 37,493
vuisaoduoc 35,425
monlong1986 34,256
luc_tien_sinh 33,366

    Top đại gia

    Tên tài khoản Gold

Top kinh nghiệm tháng

Tên tài khoản Điểm exp
Đang cập nhật