Tia Chớp

Cấp bậc 8
Thành viên 196
Điểm tích lũy 7,968,828
Điểm danh vọng 580
Gold tích lũy 54,982,451
Thành lập 07 / 02 / 2014
Bang chủ _CUBAKIEN_
Bang phó 1 kkhoangkk,
Danh hiệu bang hội

1 danh hiệu
Kết nghĩa - Địa

Danh hiệu thành viên bang hội

Cập nhật

Tên tài khoản Thời gian
Dest.. gia nhập 12/02/2019
tran.. gia nhập 12/02/2019
khie.. gia nhập 04/02/2019
fb_5.. gia nhập 04/02/2019
desi.. gia nhập 23/01/2019
vnGi.. gia nhập 21/01/2019
ruby.. gia nhập 17/01/2019
Chen.. gia nhập 13/01/2019
toan.. gia nhập 13/01/2019
fb_5.. gia nhập 01/01/2019
fb_5.. gia nhập 27/12/2018
prov.. gia nhập 19/12/2018
fb_5.. gia nhập 11/12/2018
fb_5.. gia nhập 08/12/2018
Viet.. gia nhập 05/12/2018
fb_5.. gia nhập 05/12/2018
tala.. gia nhập 21/11/2018
wang.. gia nhập 11/11/2018
letr.. gia nhập 28/10/2018
fb_5.. gia nhập 26/10/2018
fb_5.. gia nhập 26/10/2018
miih.. gia nhập 20/10/2018
fb_5.. gia nhập 20/10/2018
fb_5.. gia nhập 15/10/2018
fb_5.. gia nhập 15/10/2018
anhh.. gia nhập 15/10/2018
fb_5.. gia nhập 18/09/2018
qsat.. gia nhập 12/09/2018
fb_5.. gia nhập 12/09/2018
qsat.. gia nhập 12/09/2018

Top cống hiến tháng

Tên tài khoản Gold
Đang cập nhật

Thảo luận

happy sad winking big grin batting eyelashes big hug confused love struck blushing tongue kiss broken heart surprise angry smug cool worried whew devil crying laughing straight face raised eyebrows rolling on the floor angel nerd talk to the hand call me on the phone at wits' end wave time out day dreaming sleepy rolling eyes loser sick don't tell anyone no talking clown silly party yawn drooling thinking d'oh applause nail biting hypnotized liar waiting sigh phbbbbt cowboy

Top điểm cống hiến

Tên tài khoản Điểm
kkhoangkk 267,256
75_HOAN_75 189,438
thanhvu852 180,641
h9876 112,611
cuacangnr1 102,501
Soiden01 101,841
hoang112007 101,296
Chipheo2004 95,170
cuacangnr 88,400
trankhanhhoa.. 83,770
huyrananrui12 76,111
cauthuc813 74,488
letubay 61,600
tragiang1279 61,382
kththaonguyen 61,252
fb_54bdde894.. 59,066
saodohaiduong 58,288
_CUBAKIEN_ 58,126
DUNGHANG2014 54,530
nhokiibo 46,499
binoiemyeuan.. 43,803
overnhukhanh 42,444
nghia112233 41,474
thanhlich020.. 40,876
boydongthap_.. 38,759
baco74 37,492
dinhtrungcadt 37,146
monlong1986 34,256
luc_tien_sinh 33,366
vipvnnvn5656 32,708

    Top đại gia

    Tên tài khoản Gold

Top kinh nghiệm tháng

Tên tài khoản Điểm exp
Đang cập nhật