Tia Chớp

Cấp bậc 8
Thành viên 185
Điểm tích lũy 7,881,706
Điểm danh vọng 490
Gold tích lũy 26,163,730
Thành lập 07 / 02 / 2014
Bang chủ _CUBAKIEN_
Bang phó 1 kkhoangkk,
Danh hiệu bang hội

1 danh hiệu
Kết nghĩa - Địa

Danh hiệu thành viên bang hội

Cập nhật

Tên tài khoản Thời gian
dido.. xin gia nhập 18/12/2018
fb_5.. gia nhập 11/12/2018
fb_5.. gia nhập 08/12/2018
Viet.. gia nhập 05/12/2018
fb_5.. gia nhập 05/12/2018
tala.. gia nhập 21/11/2018
wang.. gia nhập 11/11/2018
than.. gia nhập 01/11/2018
letr.. gia nhập 28/10/2018
fb_5.. gia nhập 26/10/2018
fb_5.. gia nhập 26/10/2018
miih.. gia nhập 20/10/2018
fb_5.. gia nhập 20/10/2018
fb_5.. gia nhập 15/10/2018
fb_5.. gia nhập 15/10/2018
anhh.. gia nhập 15/10/2018
fb_5.. gia nhập 18/09/2018
qsat.. gia nhập 12/09/2018
fb_5.. gia nhập 12/09/2018
qsat.. gia nhập 12/09/2018
phon.. gia nhập 28/08/2018
Homt.. gia nhập 26/08/2018
fb_5.. gia nhập 20/08/2018
viet.. gia nhập 09/08/2018
cayt.. gia nhập 05/08/2018
choc.. gia nhập 01/08/2018
fb_5.. gia nhập 27/07/2018
fb_5.. gia nhập 23/07/2018
fb_5.. gia nhập 19/07/2018
Hung.. gia nhập 02/07/2018

Top cống hiến tháng

Tên tài khoản Gold
Đang cập nhật

Thảo luận

happy sad winking big grin batting eyelashes big hug confused love struck blushing tongue kiss broken heart surprise angry smug cool worried whew devil crying laughing straight face raised eyebrows rolling on the floor angel nerd talk to the hand call me on the phone at wits' end wave time out day dreaming sleepy rolling eyes loser sick don't tell anyone no talking clown silly party yawn drooling thinking d'oh applause nail biting hypnotized liar waiting sigh phbbbbt cowboy

Top điểm cống hiến

Tên tài khoản Điểm
kkhoangkk 264,093
75_HOAN_75 187,650
thanhvu852 175,207
h9876 105,770
Soiden01 101,841
hoang112007 99,671
cuacangnr1 98,813
Chipheo2004 95,170
cuacangnr 86,629
huyrananrui12 76,111
trankhanhhoa.. 74,769
cauthuc813 65,205
letubay 61,600
tragiang1279 61,382
fb_54bdde894.. 59,066
saodohaiduong 58,288
_CUBAKIEN_ 58,126
kththaonguyen 57,072
DUNGHANG2014 54,530
binoiemyeuan.. 43,803
nhokiibo 42,898
overnhukhanh 42,014
nghia112233 40,652
thanhlich020.. 39,514
boydongthap_.. 37,972
baco74 37,492
dinhtrungcadt 35,715
monlong1986 34,256
luc_tien_sinh 33,366
vipvnnvn5656 32,708

Top kinh nghiệm tháng

Tên tài khoản Điểm exp
Đang cập nhật