BT_Vip_Xi_Lip

Cấp bậc 5
Thành viên 72
Điểm tích lũy 766,908
Điểm danh vọng 1,200
Gold tích lũy 1,362,936,913
Thành lập 04 / 08 / 2015
Bang chủ btbr274
Bang phó 1 kevin678,
Danh hiệu bang hội

1 danh hiệu
Kết nghĩa - Địa

Danh hiệu thành viên bang hội

1 danh hiệu
Cành Lộc Vàng

Thành viên:

doanla99999

1 danh hiệu
Top 3 BHC

Thành viên:

btbr274

Cập nhật

Tên tài khoản Thời gian
batt.. gia nhập 12/10/2018
BANH.. gia nhập 11/10/2018
YOU_.. gia nhập 07/10/2018
xx0x.. gia nhập 07/10/2018
chie.. gia nhập 07/10/2018
nemd.. gia nhập 06/10/2018
hoxa.. gia nhập 06/10/2018
fb_5.. xin gia nhập 22/09/2018
trun.. xin gia nhập 24/08/2018
_ill.. xin gia nhập 14/08/2018
pewp.. gia nhập 12/08/2018
fb12.. gia nhập 11/08/2018
SONG.. gia nhập 07/08/2018
tet_.. gia nhập 07/08/2018
PHUN.. gia nhập 06/08/2018
be__.. gia nhập 06/08/2018
vi_s.. gia nhập 06/08/2018
CHER.. gia nhập 06/08/2018
123v.. gia nhập 06/08/2018
PHI_.. gia nhập 06/08/2018
_ngo.. gia nhập 06/08/2018
COP_.. gia nhập 06/08/2018
_THI.. gia nhập 06/08/2018
voto.. gia nhập 14/07/2018
GAIN.. gia nhập 14/07/2018
K762.. gia nhập 12/05/2018
kyni.. gia nhập 15/01/2018
thua.. gia nhập 28/12/2017
92c0.. gia nhập 20/12/2017
0k_c.. gia nhập 17/12/2017

Top cống hiến tháng

Tên tài khoản Gold
Đang cập nhật

Thảo luận

happy sad winking big grin batting eyelashes big hug confused love struck blushing tongue kiss broken heart surprise angry smug cool worried whew devil crying laughing straight face raised eyebrows rolling on the floor angel nerd talk to the hand call me on the phone at wits' end wave time out day dreaming sleepy rolling eyes loser sick don't tell anyone no talking clown silly party yawn drooling thinking d'oh applause nail biting hypnotized liar waiting sigh phbbbbt cowboy

Top điểm cống hiến

Tên tài khoản Điểm
btbr274 125,493
tienle.. 23,572
baochuaw 19,132
kevin678 18,518
lekhai01 16,792
doanla.. 13,963
yamamo.. 10,615
0k_colen 9,191
btbr545 8,250
thuacu.. 7,757
GiaHan.. 7,613
doanda.. 6,589
muathu.. 5,965
kyniem.. 5,573
K762711 5,533
TokyoJ.. 5,285
92c00268 3,856
kevin777 3,692
giamah.. 3,557
tinhye.. 3,520
jijiji.. 3,450
52lach.. 2,710
CUOP_H.. 2,432
doanla.. 2,398
NGOISA.. 2,158
DOC_VA.. 2,092
Fujiya.. 1,984
52laba.. 1,942
SUTU_H.. 1,625
CHETLA.. 1,315

Top kinh nghiệm tháng

Tên tài khoản Điểm exp
Đang cập nhật