Hướng_Minh

Cấp bậc 5
Thành viên 8
Điểm tích lũy 944,954
Điểm danh vọng 2,320
Gold tích lũy 4,743,721,668
Thành lập 29 / 10 / 2015
Bang chủ ahonahon
Bang phó 1 phuocthinh281290,
Danh hiệu bang hội

1 danh hiệu
Tinh Vân - Địa

Danh hiệu thành viên bang hội

Cập nhật

Tên tài khoản Thời gian
hell.. gia nhập 16/09/2021
Supe.. gia nhập 26/07/2021
dajk.. gia nhập 15/07/2021
nguy.. gia nhập 18/05/2021
nguy.. gia nhập 11/03/2020
satt.. gia nhập 14/01/2019
phuo.. gia nhập 29/12/2018
ahon.. gia nhập 29/10/2015

Top cống hiến tháng

Tên tài khoản Gold
Đang cập nhật

Thảo luận

happy sad winking big grin batting eyelashes big hug confused love struck blushing tongue kiss broken heart surprise angry smug cool worried whew devil crying laughing straight face raised eyebrows rolling on the floor angel nerd talk to the hand call me on the phone at wits' end wave time out day dreaming sleepy rolling eyes loser sick don't tell anyone no talking clown silly party yawn drooling thinking d'oh applause nail biting hypnotized liar waiting sigh phbbbbt cowboy

Top điểm cống hiến

Tên tài khoản Điểm
ahonahon 91,513
satthusg2015 37,377
phuocthinh28.. 23,704
nguyenxuan999 7,300
nguyenven2 4,708
Superur 937
dajka02 558
hellobear2012 1

    Top đại gia

    Tên tài khoản Gold

Top kinh nghiệm tháng

Tên tài khoản Điểm exp
Đang cập nhật