HộiTụGameThủ

Cấp bậc 6
Thành viên 3
Điểm tích lũy 1,555,428
Điểm danh vọng 2,430
Gold tích lũy 50,539,357
Thành lập 17 / 02 / 2016
Bang chủ MEOTRANG99
Bang phó 1 magic2971, huongvfckute,
Danh hiệu bang hội

1 danh hiệu
Kết nghĩa - Thiên

Danh hiệu thành viên bang hội

Cập nhật

Tên tài khoản Thời gian
magi.. gia nhập 13/11/2019
huon.. gia nhập 13/11/2019
MEOT.. gia nhập 17/02/2016

Top cống hiến tháng

Tên tài khoản Gold
Đang cập nhật

Thảo luận

happy sad winking big grin batting eyelashes big hug confused love struck blushing tongue kiss broken heart surprise angry smug cool worried whew devil crying laughing straight face raised eyebrows rolling on the floor angel nerd talk to the hand call me on the phone at wits' end wave time out day dreaming sleepy rolling eyes loser sick don't tell anyone no talking clown silly party yawn drooling thinking d'oh applause nail biting hypnotized liar waiting sigh phbbbbt cowboy

Top điểm cống hiến

Tên tài khoản Điểm
MEOTRANG99 158,762
magic2971 135
huongvfckute 45

    Top đại gia

    Tên tài khoản Gold

Top kinh nghiệm tháng

Tên tài khoản Điểm exp
Đang cập nhật