HộiTụGameThủ

Cấp bậc 6
Thành viên 57
Điểm tích lũy 1,478,000
Điểm danh vọng 2,020
Gold tích lũy 499,000,000
Thành lập 17 / 02 / 2016
Bang chủ MEOTRANG99
Bang phó 1 hienbong6662,
Danh hiệu bang hội

1 danh hiệu
Xuất Thế - Thiên

Danh hiệu thành viên bang hội

Cập nhật

Tên tài khoản Thời gian
fb_5.. gia nhập 20/06/2019
satt.. gia nhập 02/06/2019
tant.. gia nhập 31/05/2019
AnhC.. gia nhập 03/05/2019
tonn.. gia nhập 16/04/2019
TAN_.. gia nhập 15/04/2019
fb_5.. gia nhập 15/04/2019
0973.. gia nhập 12/04/2019
AnhC.. gia nhập 05/04/2019
WinB.. gia nhập 05/04/2019
mats.. gia nhập 03/04/2019
teoe.. gia nhập 26/03/2019
than.. gia nhập 20/03/2019
_The.. gia nhập 18/03/2019
AnhC.. gia nhập 15/03/2019
Ther.. gia nhập 14/03/2019
AD15.. gia nhập 12/03/2019
Chan.. gia nhập 06/03/2019
fb_o.. gia nhập 05/03/2019
suon.. gia nhập 07/02/2019
tams.. gia nhập 06/02/2019
beth.. gia nhập 28/01/2019
loiv.. gia nhập 22/12/2018
nico.. gia nhập 22/12/2018
nick.. gia nhập 14/12/2018
fb_5.. gia nhập 05/12/2018
nguo.. gia nhập 30/11/2018
huye.. gia nhập 20/11/2018
Mymy.. gia nhập 12/11/2018
fb_n.. gia nhập 14/06/2018

Top cống hiến tháng

Tên tài khoản Gold
Đang cập nhật

Thảo luận

happy sad winking big grin batting eyelashes big hug confused love struck blushing tongue kiss broken heart surprise angry smug cool worried whew devil crying laughing straight face raised eyebrows rolling on the floor angel nerd talk to the hand call me on the phone at wits' end wave time out day dreaming sleepy rolling eyes loser sick don't tell anyone no talking clown silly party yawn drooling thinking d'oh applause nail biting hypnotized liar waiting sigh phbbbbt cowboy

Top điểm cống hiến

Tên tài khoản Điểm
MEOTRANG99 146,760
hienbong6662 41,064
club4you 37,679
giangthai 32,868
AnhCaGameOnl.. 24,281
ThanhCoc_2014 20,239
fb_567be4905.. 19,519
CaU_TaC 18,469
nguoingheann.. 15,989
burchyfo 14,382
baby461988 9,394
tamsoctrang1.. 6,281
ongtroitoi99 6,105
nickvo4 5,266
DaM_TaC_ 4,777
thanbaibipbo.. 3,410
nicolasVo83 3,183
01666056073 3,032
huyentb05 2,917
loivo62 2,432
Pan_Ta_Sy 2,354
fb_5bfc5ae36.. 2,268
huynhliv01 2,038
0973833057 1,723
teoem94 1,675
fb_one.love_.. 1,617
fb_5ba470f2b.. 1,531
fb_nhuquang3.. 1,343
meodeptrai11.. 1,337
hoang88xx 1,282

    Top đại gia

    Tên tài khoản Gold

Top kinh nghiệm tháng

Tên tài khoản Điểm exp
Đang cập nhật