cungvuichoi

Cấp bậc 4
Thành viên 7
Điểm tích lũy 288,718
Điểm danh vọng 650
Gold tích lũy 127,072,298
Thành lập 18 / 03 / 2017
Bang chủ THANBAI_TQ
Bang phó 1 bachma,
Danh hiệu bang hội

1 danh hiệu
Kết nghĩa - Địa

Danh hiệu thành viên bang hội

Cập nhật

Tên tài khoản Thời gian
damm.. gia nhập 19/07/2021
bach.. gia nhập 18/07/2021
Rtrt.. gia nhập 25/02/2021
jang.. gia nhập 16/12/2020
buip.. gia nhập 13/07/2017
bbbu.. gia nhập 09/07/2017
THAN.. gia nhập 18/03/2017

Top cống hiến tháng

Tên tài khoản Gold
Đang cập nhật

Thảo luận

happy sad winking big grin batting eyelashes big hug confused love struck blushing tongue kiss broken heart surprise angry smug cool worried whew devil crying laughing straight face raised eyebrows rolling on the floor angel nerd talk to the hand call me on the phone at wits' end wave time out day dreaming sleepy rolling eyes loser sick don't tell anyone no talking clown silly party yawn drooling thinking d'oh applause nail biting hypnotized liar waiting sigh phbbbbt cowboy

Top điểm cống hiến

Tên tài khoản Điểm
THANBAI_TQ 60,766
bbbuuuiii17 27,161
buiphong38 26,757
jangchanra68.. 8,353
Rtrteu 3,016
dammesacdep10 2,290
bachma 1,362

    Top đại gia

    Tên tài khoản Gold

Top kinh nghiệm tháng

Tên tài khoản Điểm exp
Đang cập nhật