JetLee

Cấp bậc 3
Thành viên 7
Điểm tích lũy 111,132
Điểm danh vọng 320
Gold tích lũy 57,026,806
Thành lập 12 / 09 / 2018
Bang chủ Mirchell05
Bang phó 1 phong0917658901,
Danh hiệu bang hội

1 danh hiệu
Kết nghĩa - Địa

Danh hiệu thành viên bang hội

Cập nhật

Tên tài khoản Thời gian
quyd.. gia nhập 06/01/2019
sung.. gia nhập 19/12/2018
0166.. gia nhập 28/11/2018
tom_.. gia nhập 18/10/2018
AD14.. gia nhập 15/10/2018
phon.. gia nhập 22/09/2018
Mirc.. gia nhập 12/09/2018

Top cống hiến tháng

Tên tài khoản Gold
Đang cập nhật

Thảo luận

happy sad winking big grin batting eyelashes big hug confused love struck blushing tongue kiss broken heart surprise angry smug cool worried whew devil crying laughing straight face raised eyebrows rolling on the floor angel nerd talk to the hand call me on the phone at wits' end wave time out day dreaming sleepy rolling eyes loser sick don't tell anyone no talking clown silly party yawn drooling thinking d'oh applause nail biting hypnotized liar waiting sigh phbbbbt cowboy

Top điểm cống hiến

Tên tài khoản Điểm
Mirchell05 26,584
tom_lay_no 6,188
sungtich 3,102
phong0917658.. 1,418
AD1469_7647_.. 171
01665451736 1

    Top đại gia

    Tên tài khoản Gold

Top kinh nghiệm tháng

Tên tài khoản Điểm exp
Đang cập nhật