JetLee

Cấp bậc 4
Thành viên 4
Điểm tích lũy 244,762
Điểm danh vọng 670
Gold tích lũy 36,221,361
Thành lập 12 / 09 / 2018
Bang chủ Mirchell05
Bang phó 1 phong0917658901,
Danh hiệu bang hội

1 danh hiệu
Kết nghĩa - Địa

Danh hiệu thành viên bang hội

Cập nhật

Tên tài khoản Thời gian
fb_5.. gia nhập 04/10/2019
AD14.. gia nhập 22/09/2019
phon.. gia nhập 08/06/2019
Mirc.. gia nhập 12/09/2018

Top cống hiến tháng

Tên tài khoản Gold
Đang cập nhật

Thảo luận

happy sad winking big grin batting eyelashes big hug confused love struck blushing tongue kiss broken heart surprise angry smug cool worried whew devil crying laughing straight face raised eyebrows rolling on the floor angel nerd talk to the hand call me on the phone at wits' end wave time out day dreaming sleepy rolling eyes loser sick don't tell anyone no talking clown silly party yawn drooling thinking d'oh applause nail biting hypnotized liar waiting sigh phbbbbt cowboy

    Top Cống Hiến Tuần

    Tên tài khoản Gold
    Mirchell05 39,148,877

Top điểm cống hiến

Tên tài khoản Điểm
Mirchell05 90,138
phong0917658.. 302
fb_5d7354296.. 192
AD1469_7647_.. 51

    Top đại gia

    Tên tài khoản Gold

Top kinh nghiệm tháng

Tên tài khoản Điểm exp
Đang cập nhật