Sài Gòn

Cấp bậc 2
Thành viên 37
Điểm tích lũy 17,710
Điểm danh vọng 30
Gold tích lũy 227,681,628
Thành lập 23 / 10 / 2018
Bang chủ kykytieumuoj
Bang phó 1 TruongManNhen,
Danh hiệu bang hội

1 danh hiệu
Kết nghĩa - Địa

Danh hiệu thành viên bang hội

Cập nhật

Tên tài khoản Thời gian
Tram.. gia nhập 15/11/2018
TRIE.. gia nhập 14/11/2018
dft2.. gia nhập 14/11/2018
Bill.. gia nhập 14/11/2018
D0RA.. gia nhập 14/11/2018
tuan.. gia nhập 14/11/2018
Mais.. gia nhập 13/11/2018
Trie.. gia nhập 12/11/2018
DU0N.. gia nhập 12/11/2018
Than.. gia nhập 12/11/2018
SAIG.. gia nhập 12/11/2018
LONG.. gia nhập 12/11/2018
V0TA.. gia nhập 08/11/2018
BINH.. gia nhập 08/11/2018
DU0N.. gia nhập 07/11/2018
GIAC.. gia nhập 07/11/2018
Hell.. gia nhập 05/11/2018
MyTi.. gia nhập 02/11/2018
lyma.. gia nhập 01/11/2018
KIEU.. gia nhập 31/10/2018
SatT.. gia nhập 31/10/2018
SatT.. gia nhập 30/10/2018
SAIG.. gia nhập 29/10/2018
N_H_.. gia nhập 28/10/2018
zxc gia nhập 27/10/2018
aaa gia nhập 27/10/2018
hawa.. gia nhập 25/10/2018
AD14.. gia nhập 25/10/2018
Chii.. gia nhập 25/10/2018
AP15.. gia nhập 25/10/2018

Top cống hiến tháng

Tên tài khoản Gold
Đang cập nhật

Thảo luận

happy sad winking big grin batting eyelashes big hug confused love struck blushing tongue kiss broken heart surprise angry smug cool worried whew devil crying laughing straight face raised eyebrows rolling on the floor angel nerd talk to the hand call me on the phone at wits' end wave time out day dreaming sleepy rolling eyes loser sick don't tell anyone no talking clown silly party yawn drooling thinking d'oh applause nail biting hypnotized liar waiting sigh phbbbbt cowboy

Top điểm cống hiến

Tên tài khoản Điểm
RealMan_ 19,657
Truong.. 18,085
NuVuon.. 10,094
kykyti.. 9,299
Chii2S.. 3,973
KIEUPH.. 1,935
Hellen.. 1,330
SatThu.. 678
hawai000 554
N_H_E_N 272
SAIG0N.. 248
DU0NGQUA 247
AD1476.. 222
Billio.. 221
lymacsau 210
SAIG0N 169
SatThu.. 137
aaa 111
MyTieu.. 99
V0TACT.. 90
LONGTU.. 74
dft2018 50
tuantv83 25
Trieu_.. 20
zxc 19
D0RAEM0N 15
Tramy 12
AP1521.. 9
Maisie.. 8

Top kinh nghiệm tháng

Tên tài khoản Điểm exp
Đang cập nhật