Hà Nội

Cấp bậc 3
Thành viên 14
Điểm tích lũy 114,845
Điểm danh vọng 700
Gold tích lũy 45,315,396
Thành lập 20 / 11 / 2018
Bang chủ dft2018
Bang phó 1 DHLSING,
Danh hiệu bang hội

1 danh hiệu
Kết nghĩa - Thiên

Danh hiệu thành viên bang hội

1 danh hiệu
noen2020

Thành viên:

Halcyon

Cập nhật

Tên tài khoản Thời gian
ogiv.. gia nhập 16/04/2020
Halc.. gia nhập 16/04/2020
Vuon.. gia nhập 01/02/2020
tuan.. gia nhập 02/01/2020
fede.. gia nhập 22/11/2018
30F1.. gia nhập 22/11/2018
Roya.. gia nhập 21/11/2018
zjnz.. gia nhập 21/11/2018
zon2.. gia nhập 21/11/2018
zin2.. gia nhập 21/11/2018
DHLS.. gia nhập 21/11/2018
Chim.. gia nhập 21/11/2018
tuan.. gia nhập 21/11/2018
dft2.. gia nhập 20/11/2018

Top cống hiến tháng

Tên tài khoản Gold
Đang cập nhật

Thảo luận

happy sad winking big grin batting eyelashes big hug confused love struck blushing tongue kiss broken heart surprise angry smug cool worried whew devil crying laughing straight face raised eyebrows rolling on the floor angel nerd talk to the hand call me on the phone at wits' end wave time out day dreaming sleepy rolling eyes loser sick don't tell anyone no talking clown silly party yawn drooling thinking d'oh applause nail biting hypnotized liar waiting sigh phbbbbt cowboy

Top điểm cống hiến

Tên tài khoản Điểm
dft2018 20,887
Halcyon 19,271
tuantv83 8,440
DHLSING 4,648
zjnzon 1,704
VuongNguyen1.. 1,634
fedexhanoi 604
Chimsedinang.. 497
30F19972 386
Royalhanoi 331
tuantv8385 240
zin2008 190
zon2808 155

    Top đại gia

    Tên tài khoản Gold

Top kinh nghiệm tháng

Tên tài khoản Điểm exp
Đang cập nhật