Châu Đốc

Cấp bậc 3
Thành viên 3
Điểm tích lũy 147,646
Điểm danh vọng 410
Gold tích lũy 1,121,571,894
Thành lập 19 / 08 / 2019
Bang chủ Daibangtroixanh
Bang phó 1
Danh hiệu bang hội
Danh hiệu thành viên bang hội

Cập nhật

Tên tài khoản Thời gian
Bach.. gia nhập 06/12/2021
thso.. gia nhập 28/11/2021
Daib.. gia nhập 19/08/2019

Top cống hiến tháng

Tên tài khoản Gold
Đang cập nhật

Thảo luận

happy sad winking big grin batting eyelashes big hug confused love struck blushing tongue kiss broken heart surprise angry smug cool worried whew devil crying laughing straight face raised eyebrows rolling on the floor angel nerd talk to the hand call me on the phone at wits' end wave time out day dreaming sleepy rolling eyes loser sick don't tell anyone no talking clown silly party yawn drooling thinking d'oh applause nail biting hypnotized liar waiting sigh phbbbbt cowboy

    Top Cống Hiến Tuần

    Tên tài khoản Gold

Top điểm cống hiến

Tên tài khoản Điểm
Daibangtroix.. 95,045
thsoaica 2,386
Bach_Thien 45

    Top đại gia

    Tên tài khoản Gold

Top kinh nghiệm tháng

Tên tài khoản Điểm exp
Đang cập nhật