Sông Nước Cần Thơ

Cấp bậc 3
Thành viên 1
Điểm tích lũy 51,052
Điểm danh vọng 250
Gold tích lũy 70,812,364
Thành lập 11 / 06 / 2020
Bang chủ Nguyen265
Bang phó 1
Danh hiệu bang hội

1 danh hiệu
Kết nghĩa - Thiên

Danh hiệu thành viên bang hội

Cập nhật

Tên tài khoản Thời gian
Nguy.. gia nhập 11/06/2020

Top cống hiến tháng

Tên tài khoản Gold
Đang cập nhật

Thảo luận

happy sad winking big grin batting eyelashes big hug confused love struck blushing tongue kiss broken heart surprise angry smug cool worried whew devil crying laughing straight face raised eyebrows rolling on the floor angel nerd talk to the hand call me on the phone at wits' end wave time out day dreaming sleepy rolling eyes loser sick don't tell anyone no talking clown silly party yawn drooling thinking d'oh applause nail biting hypnotized liar waiting sigh phbbbbt cowboy

  Top Cống Hiến Tuần

  Tên tài khoản Gold
  Nguyen265 173,358,911

  Top Gold cống hiến

  Tên tài khoản Gold
  Nguyen265 3,566,640,954

Top điểm cống hiến

Tên tài khoản Điểm
Nguyen265 31,224

  Top đại gia

  Tên tài khoản Gold

Top kinh nghiệm tháng

Tên tài khoản Điểm exp
Đang cập nhật