K031106L

Cấp bậc 3
Thành viên 4
Điểm tích lũy 132,675
Điểm danh vọng 1,280
Gold tích lũy 164,096,271
Thành lập 18 / 02 / 2021
Bang chủ K2701L
Bang phó 1
Danh hiệu bang hội

1 danh hiệu
Kết nghĩa - Thiên

Danh hiệu thành viên bang hội

Cập nhật

Tên tài khoản Thời gian
fb_5.. gia nhập 07/01/2023
lasv.. gia nhập 07/01/2023
ND10.. gia nhập 28/06/2022
K270.. gia nhập 18/02/2021

Top cống hiến tháng

Tên tài khoản Gold
Đang cập nhật

Thảo luận

happy sad winking big grin batting eyelashes big hug confused love struck blushing tongue kiss broken heart surprise angry smug cool worried whew devil crying laughing straight face raised eyebrows rolling on the floor angel nerd talk to the hand call me on the phone at wits' end wave time out day dreaming sleepy rolling eyes loser sick don't tell anyone no talking clown silly party yawn drooling thinking d'oh applause nail biting hypnotized liar waiting sigh phbbbbt cowboy

Top điểm cống hiến

Tên tài khoản Điểm
K2701L 23,346
ND1009 6,189
lasvegas4953 812
fb_54806bf89.. 732

    Top đại gia

    Tên tài khoản Gold

Top kinh nghiệm tháng

Tên tài khoản Điểm exp
Đang cập nhật