K031106L

Cấp bậc 1
Thành viên 2
Điểm tích lũy 5,341
Điểm danh vọng 30
Gold tích lũy 442,422,294
Thành lập 18 / 02 / 2021
Bang chủ K2701L
Bang phó 1
Danh hiệu bang hội

1 danh hiệu
Xuất Thế - Địa

Danh hiệu thành viên bang hội

Cập nhật

Tên tài khoản Thời gian
ND10.. gia nhập 18/02/2021
K270.. gia nhập 18/02/2021

Top cống hiến tháng

Tên tài khoản Gold
Đang cập nhật

Thảo luận

happy sad winking big grin batting eyelashes big hug confused love struck blushing tongue kiss broken heart surprise angry smug cool worried whew devil crying laughing straight face raised eyebrows rolling on the floor angel nerd talk to the hand call me on the phone at wits' end wave time out day dreaming sleepy rolling eyes loser sick don't tell anyone no talking clown silly party yawn drooling thinking d'oh applause nail biting hypnotized liar waiting sigh phbbbbt cowboy

  Top Cống Hiến Tuần

  Tên tài khoản Gold
  ND1009 298,488,759
  K2701L 289,738,157

  Top Gold cống hiến

  Tên tài khoản Gold
  ND1009 812,762,468
  K2701L 509,659,826

Top điểm cống hiến

Tên tài khoản Điểm
ND1009 2,288
K2701L 2,039

  Top đại gia

  Tên tài khoản Gold

Top kinh nghiệm tháng

Tên tài khoản Điểm exp
Đang cập nhật