Bạn và Tôi

Cấp bậc 1
Thành viên 5
Điểm tích lũy 5,493
Điểm danh vọng 30
Gold tích lũy 895,114,348
Thành lập 16 / 09 / 2022
Bang chủ not_love
Bang phó 1 nhatkyphuongxa123789,
Danh hiệu bang hội

1 danh hiệu
Xuất Thế - Địa

Danh hiệu thành viên bang hội

Cập nhật

Tên tài khoản Thời gian
Tuan.. gia nhập 17/09/2022
Bach.. gia nhập 17/09/2022
chic.. gia nhập 16/09/2022
nhat.. gia nhập 16/09/2022
not_.. gia nhập 16/09/2022

Top cống hiến tháng

Tên tài khoản Gold
Đang cập nhật

Thảo luận

happy sad winking big grin batting eyelashes big hug confused love struck blushing tongue kiss broken heart surprise angry smug cool worried whew devil crying laughing straight face raised eyebrows rolling on the floor angel nerd talk to the hand call me on the phone at wits' end wave time out day dreaming sleepy rolling eyes loser sick don't tell anyone no talking clown silly party yawn drooling thinking d'oh applause nail biting hypnotized liar waiting sigh phbbbbt cowboy

Top điểm cống hiến

Tên tài khoản Điểm
chicago20 1,939
nhatkyphuong.. 1,545
not_love 598
Bach_Thien 180
Tuankha2016 16

    Top đại gia

    Tên tài khoản Gold

Top kinh nghiệm tháng

Tên tài khoản Điểm exp
Đang cập nhật