Chim Khủng Long

Cấp bậc 3
Thành viên 7
Điểm tích lũy 164,517
Điểm danh vọng 80
Gold tích lũy 1,070,673,949
Thành lập 16 / 02 / 2013
Bang chủ thanhbai123
Bang phó 1 shixukauyen,
Danh hiệu bang hội
Danh hiệu thành viên bang hội

Cập nhật

Tên tài khoản Thời gian
CaRo.. xin gia nhập 16/08/2022
Happ.. xin gia nhập 06/06/2022
Conl.. xin gia nhập 06/06/2022
Daid.. xin gia nhập 06/06/2022
Drag.. xin gia nhập 06/06/2022
Drag.. xin gia nhập 06/06/2022
than.. gia nhập 04/01/2016
shix.. gia nhập 22/11/2015
fb_5.. gia nhập 26/05/2015
namc.. gia nhập 18/04/2015
quyn.. gia nhập 19/09/2014
thuy.. gia nhập 22/08/2014
Tinh.. gia nhập 21/09/2013

Top cống hiến tháng

Tên tài khoản Gold
Đang cập nhật

Thảo luận

happy sad winking big grin batting eyelashes big hug confused love struck blushing tongue kiss broken heart surprise angry smug cool worried whew devil crying laughing straight face raised eyebrows rolling on the floor angel nerd talk to the hand call me on the phone at wits' end wave time out day dreaming sleepy rolling eyes loser sick don't tell anyone no talking clown silly party yawn drooling thinking d'oh applause nail biting hypnotized liar waiting sigh phbbbbt cowboy

    Top Cống Hiến Tuần

    Tên tài khoản Gold

Top điểm cống hiến

Tên tài khoản Điểm
thanhbai123 92,550
shixukauyen 22,337
fb_5550a85cd.. 5,842
quynhu89 645
Tinhcamuotle.. 250
namcanh30 3

    Top đại gia

    Tên tài khoản Gold

Top kinh nghiệm tháng

Tên tài khoản Điểm exp
Đang cập nhật