Game đánh bài Online, Chơi bài Online - 52labai.com

Thứ hạng Tên bang Danh hiệu Tích lũy bang
1 Thiên Nga 486,516,661
2 Tư Bản Chủ Nghĩa 324,135,243
3 HoiTuGamethu 256,067,884
4 betho 132,385,162
5 Hoan Hỷ 129,211,355
6 DANHDAUTHUADO 112,764,242
7 BT_Vip_Xi_Lip 104,263,569
8 JetLee 52,621,047
9 FastFurious 49,613,942
10 ღஐFull♥Houseღஐ 38,570,913
Thứ hạng Tên tài khoản Top gold
RinBlack 5,548,862,047
ngokhai35 970,585,249
KiteVn 437,178,300
4 Denhnc 355,033,326
5 QUYNHDAO5 322,834,557
6 vutrong99_1 152,663,494
7 ngaynhagiaovn2011 132,761,977
8 nhoc_oi 129,220,157
9 thuacungduoc_kg_sao 119,890,000
10 vangviet1868 118,327,300
Thứ hạng Tên tài khoản Top gold
kykytieumuoj 577,485,900
STAR_LUCKY 462,892,000
Mirchell05 300,909,393
4 dong_hai 197,096,000
5 hogiangbaoson 111,440,000
6 gilrbuon 109,604,849
7 aedayroi 104,220,000
8 UngDung_TuTai 78,419,996
9 meou1018 68,600,000
10 immiengnhe 63,320,000