[ Hot ] Nạp gold qua sms Viettel( hot )

Xin chào,

-  BQT xin thông báo hình thức nạp tiền qua nhắn tin SMS nhà mạng Viettel đã hoạt động trở lại .
-  Để lấy nội dung nạp tiền khách hàng vui lòng đăng nhập tài khoản mình muốn nạp sau đó vào link sau : https://bank.52labai.com/cashin

  • Ví dụ :
  • Tài khoản mod_05 có id là : 139529
  • Thì nội dung nhắn tin sẽ nhau sau : MOZ CYV NAP100 BLA_LA139529   gửi tới 9029