Game đánh bài Online, Chơi bài Online - 52labai.com

Thứ hạng Tên bang Cấp độ Thành viên Quỹ bang
BT_Vip_Xi_Lip 4 29 16,184,989
Thứ hạng Tên bang Cấp độ Thành viên Kinh nghiệm bang
Tia Chớp 8 546 2,772
Thứ hạng Tên tài khoản Top gold
YOOSUN 371,049,451
labaihm 201,538,094
ilove_buithuyduong_hp 145,470,749
4 Denhnc 129,564,139
5 workshop_cmc 110,541,815
6 NHU_Y2 80,861,800
7 mevabe2000 73,862,000
8 immiengnhe 69,219,845
9 fb_54106528a4abf 49,442,883
10 banglangtim16 48,404,000
Thứ hạng Tên tài khoản Kinh nghiệm
kkhoangkk 1,275,496
leanguyen 1,100,673
75_HOAN_75 902,097
4 hanauk74 901,892
5 0937408899 842,619
6 bacogia81 801,409
7 anhmadaububu 674,026
8 nene2222 666,063
9 omcutoi 628,027
10 huyrananrui12 624,503
Thứ hạng Tên tài khoản Top gold
YOU_ARE_MYLOVE 533,443,800
92c00268 406,842,295
be__yeu 400,000,000
4 ocngonviahe 255,430,000
5 vi_sao_lac 235,142,285
6 ilove_buithuyduong_hp 133,498,001
7 Vuotquachinhminh84 117,249,597
8 Mirchell05 97,356,764
9 Casino__Royal 33,233,801
10 moctienchung01 29,540,481