Bảo trì hệ thống nhắn tin nạp tiền bằng tin nhắn SMS( hot )

BQT xin thông báo bảo trì hệ thống Nạp Quan/Chip bằng hình thức nhắn tin SMS.
Thời gian: từ 15h ngày 02/11/2022 cho đến khi có thông báo mới.

Xin lỗi quý khách hàng vì sự cố bất tiện này.

BQT trân trọng thông báo!