52labai.com là cổng game chơi vui, không đổi thưởng, không quy đổi tiền game ra tiền thật hoặc hiện vật dưới bất kỳ hình thức nào!
Con đường danh vọng
1
Danh hiệu
Tích lũy
844.481.266
2
Danh hiệu
Tích lũy
786.864.726
3
Bang
Danh hiệu
Tích lũy
501.122.056
4
Danh hiệu
Tích lũy
258.179.542
5
Danh hiệu
Tích lũy
208.525.663
6
Danh hiệu
Tích lũy
100.775.615
7
Bang
Danh hiệu
Tích lũy
73.629.902
8
Bang
Danh hiệu
Tích lũy
66.372.726
9
Danh hiệu
Tích lũy
31.408.550
10
Bang
Danh hiệu
Tích lũy
26.830.303