Game đánh bài Online, Chơi bài Online - 52labai.com

Thứ hạng Tên bang Danh hiệu Tích lũy bang
1 Nữ Sát Thủ Sài Gòn 609,058,145
2 Sóng Thần 564,123,433
3 HoiTuGamethu 390,289,896
4 Thiên Nga 256,579,536
5 Tư Bản Chủ Nghĩa 126,773,555
6 JetLee 63,196,718
7 LOVE_STORY 57,752,425
8 PHUNG HOANG 48,287,223
9 Con Ông Cháu Cha 42,328,203
10 betho 32,879,317
Thứ hạng Tên tài khoản Top gold
chauquocbuu 275,447,700
duybao016 234,107,788
limepie 200,590,664
4 chinaheo 177,648,125
5 Songthan_chaua08 168,278,815
6 chusaua 160,144,901
7 nhaovaonao 140,714,834
8 Saaduoi 112,212,510
9 Funny 95,810,000
10 xinchaocanha52la 79,563,600
Thứ hạng Tên tài khoản Top gold
Songthan_chaua08 429,769,900
Chiem_Doat 398,774,200
dinhcao52lavn 335,800,817
4 TechSmall 237,422,600
5 limepie 200,148,656
6 EM_GAI_MUA 140,000,000
7 Ktriksy 95,000,000
8 Oh_emquaxau 80,680,000
9 hoainguyen7979 72,905,050
10 Funny 53,364,040