Game đánh bài Online, Chơi bài Online - 52labai.com

Thứ hạng Tên bang Danh hiệu Tích lũy bang
1 Sóng Thần 406,685,067
2 Hướng_Minh 382,236,117
3 mandatary 137,688,959
4 betho 130,338,143
5 Hà Nội 106,884,552
6 Mặc Nguyệt 69,310,857
7 PHUNG HOANG 51,868,264
8 Thiên Thần Nhỏ 50,358,988
9 DANHDAUTHUADO 42,974,921
10 LOVE_STORY 32,207,234
Thứ hạng Tên tài khoản Top gold
CHERRY__ 915,070,000
luatrongbang1986 593,518,967
dft2018 588,165,114
4 tathithanhtam 511,792,271
5 __BeAuTy77__ 401,330,400
6 nolevay103 290,713,132
7 leanguyen 198,842,839
8 phaico_thua_an 169,400,000
9 2phucduy 157,185,024
10 pleiku_gl782 129,802,313
Thứ hạng Tên tài khoản Top gold
Best_01 1,289,771,348
nhatkyphuongxa123789 972,847,103
godaucho 950,050,000
4 bachcottinh 795,000,000
5 lamthiensanh 672,577,700
6 20152450268 455,668,313
7 chauquocbuu 232,600,000
8 XuanVui2020 176,511,644
9 Mirchell05 142,881,020
10 Nippon_Lee 130,000,000