52labai.com là cổng game chơi vui, không đổi thưởng, không quy đổi tiền game ra tiền thật hoặc hiện vật dưới bất kỳ hình thức nào!
Con đường danh vọng
1
Danh hiệu
Tích lũy
496.624.427
2
Danh hiệu
Tích lũy
358.094.169
3
Danh hiệu
Tích lũy
301.752.722
4
Bang
Danh hiệu
Tích lũy
261.041.600
5
Danh hiệu
Tích lũy
158.409.945
6
Bang
Danh hiệu
Tích lũy
101.627.070
7
Danh hiệu
Tích lũy
82.892.563
8
Danh hiệu
Tích lũy
78.208.697
9
Bang
Danh hiệu
Tích lũy
44.614.860
10
Bang
Danh hiệu
Tích lũy
43.402.210