Game đánh bài Online, Chơi bài Online - 52labai.com

Thứ hạng Tên bang Danh hiệu Tích lũy bang
1 Mặc Nguyệt 684,795,784
2 Sóng Thần 494,029,250
3 Tư Bản Chủ Nghĩa 158,021,863
4 LOVE_STORY 64,309,283
5 Hướng_Minh 60,951,931
6 betho 57,011,705
7 JetLee 49,636,529
8 Fair Play 42,483,416
9 Thiên Nga 36,791,809
10 Tia Chớp 34,477,145
Thứ hạng Tên tài khoản Top gold
Oh_emdepqua 1,228,247,155
EM_GAI_MUA 1,101,883,721
dinhcao52lavn 373,624,709
4 KHOAHUNG78 286,055,637
5 hoangthy316 171,979,038
6 MEOTRANG99 164,996,501
7 haohonggay999 154,272,500
8 JackMa 146,595,980
9 khongtinnoi001 145,057,803
10 dvbg53466 144,713,789
Thứ hạng Tên tài khoản Top gold
Mirchell05 1,056,499,604
TungShop315 706,925,444
vi_sao_lac 364,000,000
4 fb_5bd9536968042 107,905,053
5 meodeptrai1102 101,449,457
6 kysu52la 86,523,743
7 vuigame_vn 77,054,000
8 lngochieu 41,082,971
9 Bowie_109 25,200,000
10 Thieugiamebai 23,856,612