Game đánh bài Online, Chơi bài Online - 52labai.com

Thứ hạng Tên bang Danh hiệu Tích lũy bang
1 Sóng Thần 534,792,125
2 Mặc Nguyệt 344,848,180
3 Động Bàn Tơ 126,869,131
4 Tư Bản Chủ Nghĩa 98,266,337
5 BaDamThep 78,960,832
6 Thiên Thần Nhỏ 59,665,249
7 Hướng_Minh 47,900,481
8 PHUNG HOANG 37,264,800
9 Tia Chớp 32,964,171
10 LOVE_STORY 13,718,641
Thứ hạng Tên tài khoản Top gold
nolevay103 2,323,048,552
tathithanhtam 1,470,464,753
KHOAHUNG78 1,328,701,982
4 MOD_05 1,147,772,070
5 NuVuongPhom 1,085,323,630
6 ben_la_din 1,071,242,013
7 sightsky1 1,019,895,954
8 ahonahon 1,018,020,061
9 chauquocbuu 867,999,633
10 bacogia81 846,045,800
Thứ hạng Tên tài khoản Top gold
henorxui002 1,216,000,000
lethanhhung1997 842,460,000
ngokhai35 213,080,000
4 GiaHanTTNT 151,040,269
5 dream_dream 99,000,000
6 Milano2019 68,778,673
7 NgaKen01 63,226,000
8 zhoang23 35,030,000
9 dangxuat52la 25,034,347
10 thanhmv 22,560,000