Game đánh bài Online, Chơi bài Online - 52labai.com

Thứ hạng Tên bang Danh hiệu Tích lũy bang
1 MOLICHA 586,764,759
2 K031106L 382,147,384
3 betho 369,377,346
4 gia lang 352,095,135
5 Hà Nội 295,282,123
6 Tư Bản Chủ Nghĩa 285,471,386
8 Thiên Thần Nhỏ 145,580,391
9 mandatary 117,240,853
10 Tia Chớp 110,687,561
11 Chí Lớn 108,785,550
Thứ hạng Tên tài khoản Top gold
K2701L 1,500,310,483
vtt80 861,581,101
labibmt 588,711,385
4 btbr274 579,540,000
5 jijijizoli 554,122,123
6 bhoang123 516,945,000
7 doanla99999 496,005,480
8 hoiquan52labai 466,680,370
9 quoctham 353,287,500
10 not_love 347,451,940
Thứ hạng Tên tài khoản Top gold
handoimauchayvetim 1,214,670,207
KHOAHUNG78 939,713,732
LEMINHOHO 872,695,200
4 bong_dem79 622,954,712
5 hoanovedemkja 261,480,000
6 vtt80 237,450,000
7 likemonkey 171,642,529
8 husman6996 139,700,000
9 NuVuongPhom 109,560,000
10 be__yeu 108,100,000