Game đánh bài Online, Chơi bài Online - 52labai.com

Thứ hạng Tên bang Danh hiệu Tích lũy bang
1 Hùng_Bang 2,349,209,262
2 MÊ BÀI HỘI TỤ 979,429,973
3 Taolao 646,561,874
4 K031106L 508,514,215
5 DANHDAUTHUADO 440,691,937
6 Hướng_Minh 350,787,265
7 Tình&Đời 131,943,193
8 mandatary 115,479,041
9 funny 102,012,215
10 VO THUONG 81,851,162
Thứ hạng Tên tài khoản Top gold
choilairaimaize 4,745,625,723
DHLSING 2,638,412,500
magic2971 2,398,968,687
4 satthusg2015 2,221,497,746
5 0387876834 2,093,040,456
6 Socnhanhnhen 1,988,910,000
7 sungtich 1,689,185,155
8 votuidau 1,558,409,550
9 468VienMan 706,329,000
10 tuyentruyen123 683,676,530
Thứ hạng Tên tài khoản Top gold
choilairaimaize 770,100,000
cakhia52 446,140,000
thangu_ 375,908,179
4 MinhMinh_ 188,000,000
5 0387876834 187,400,000
6 linhlinh000000000000000000005 137,150,616
7 magic2971 52,250,000
8 0904597 26,253,249
9 AD1624_3450_34916 9,950,000
10 fangfonga 6,379,151