Game đánh bài Online, Chơi bài Online - 52labai.com

Thứ hạng Tên bang Danh hiệu Tích lũy bang
1 Mylove 543,680,114
2 Hà Nội 295,473,113
3 betho 294,581,232
4 DANHDAUTHUADO 286,129,906
5 K031106L 282,729,400
6 gia lang 202,079,912
7 Bé Nguyên 165,356,851
8 Thiên Thần Nhỏ 153,168,444
9 Camellia 109,728,814
10 mandatary 94,141,017
Thứ hạng Tên tài khoản Top gold
ND1009 1,408,792,747
hungdesmo 1,347,140,230
Hoang_Thuong_Anh_Minh 1,222,884,362
4 _0802_ 1,150,409,910
5 Mtivi 739,439,105
6 thanhmy18121938 634,972,500
7 linhtraicay 587,393,605
8 fb_5e4a014aaca57 495,655,860
9 luatrongbang1986 480,979,660
10 quoctham 399,677,500
Thứ hạng Tên tài khoản Top gold
EM_GAI_MUA 801,639,095
likemonkey 704,406,364
_0802_ 541,376,000
4 chuhocon 457,051,455
5 luatrongbang1986 300,000,000
6 hettienluontroi 149,691,000
7 Hoang_Thuong_Anh_Minh 148,500,000
8 giaumat34632 60,494,407
9 dft2018 49,385,542
10 thcaribis 43,349,604