Game đánh bài Online, Chơi bài Online - 52labai.com

Thứ hạng Tên bang Danh hiệu Tích lũy bang
1 K031106L 1,675,664,631
2 Viên Mãn 1,326,217,536
3 Hùng_Bang 1,183,291,920
4 Châu Đốc 1,159,099,464
5 Hướng_Minh 972,144,327
6 gia lang 908,638,682
7 MÊ BÀI HỘI TỤ 630,499,998
8 mandatary 398,957,944
9 Taolao 342,871,086
10 Tình&Đời 124,359,487
Thứ hạng Tên tài khoản Top gold
zentile 4,754,375,983
chungtudi83 2,504,071,241
satthusg2015 2,296,255,851
4 sungtich 1,225,749,684
5 huachikien 1,090,870,000
6 NguyenThuanThien 985,282,500
7 conghungpc8 778,026,388
8 hoiquan52labai 691,330,787
9 Dage2023 648,175,000
10 manhbong 492,479,907
Thứ hạng Tên tài khoản Top gold
468VienMan 612,096,614
taixiu1997 244,568,176
taixiu2006 132,781,150
4 manhbong 66,000,000
5 kenkenkuto12 59,733,150
6 vnp0944 56,400,000
7 bdpbth6 53,496,767
8 AD1684_5073_96982 46,328,249
9 tex62868 36,233,350
10 vkle2003 35,445,662