Game đánh bài Online, Chơi bài Online - 52labai.com

Thứ hạng Tên bang Danh hiệu Tích lũy bang
1 Hà Nội 755,615,634
2 FC MANCHESTER UNITED 461,866,594
3 betho 314,534,769
4 bống xinh 300,670,546
5 VO THUONG 37,099,913
6 Tia Chớp 33,348,186
7 LOVE_STORY 25,971,892
8 Tư Bản Chủ Nghĩa 21,064,035
9 Vũng Tàu Quê Tôi 13,060,289
10 DANHDAUTHUADO 12,803,869
Thứ hạng Tên tài khoản Top gold
manhbong 2,128,912,962
quoctham 1,598,568,638
dft2018 1,315,358,609
4 hoiquan52labai 635,492,451
5 CAO_DONG 540,687,645
6 cakhia52 505,050,000
7 huyvp2 461,870,484
8 lanvartienphu 350,022,120
9 lecol 260,659,205
10 LAVONGQUAN 141,341,195
Thứ hạng Tên tài khoản Top gold
dft2018 1,332,508,784
Hoang_Thuong_Anh_Minh 1,279,000,000
zjnzon 455,877,052
4 luatrongbang1986 406,140,131
5 magic2971 370,000,000
6 Best_01 152,781,400
7 fb_54806bf899d36 52,520,001
8 CAO_DONG 50,750,000
9 handoimauchayvetim 41,000,000
10 choitoiben10 35,903,826