52labai.com là cổng game chơi vui, không đổi thưởng, không quy đổi tiền game ra tiền thật hoặc hiện vật dưới bất kỳ hình thức nào!
Con đường danh vọng
1
Danh hiệu
Tích lũy
411.828.885
2
Danh hiệu
Tích lũy
224.367.383
3
Danh hiệu
Tích lũy
159.447.559
4
Bang
Danh hiệu
Tích lũy
116.652.798
5
Bang
Danh hiệu
Tích lũy
86.158.770
6
Bang
Danh hiệu
Tích lũy
66.520.901
7
Danh hiệu
Tích lũy
48.644.443
8
Danh hiệu
Tích lũy
36.748.353
9
Bang
Danh hiệu
Tích lũy
24.538.089
10
Danh hiệu
Tích lũy
17.083.895