Game đánh bài Online, Chơi bài Online - 52labai.com

Thứ hạng Tên bang Danh hiệu Tích lũy bang
1 HộiTụGameThủ 160,690,427
2 betho 119,558,663
3 PHUNG HOANG 109,253,314
4 Tư Bản Chủ Nghĩa 102,757,668
5 Thiên Thần Nhỏ 97,241,789
6 Sóng Thần 56,622,790
7 JetLee 55,771,812
8 AngelLove 48,179,700
9 Mặc Nguyệt 33,754,592
10 Funny 32,820,679
Thứ hạng Tên tài khoản Top gold
luatrongbang1986 473,001,120
CopTrang2015 357,101,400
batdautuconso0 251,452,500
4 01234461059 229,651,717
5 ThienThanNho779 228,376,779
6 endgame79 191,549,000
7 muathukyniem 152,728,000
8 54my_ne 117,712,300
9 quangyeutrang1234 109,190,105
10 Metal88 106,711,290
Thứ hạng Tên tài khoản Top gold
haiduonghoc 825,354,517
endgame79 432,630,981
langtusau102 269,548,281
4 ThienThanNho779 225,070,000
5 mik3311 83,331,038
6 01234461059 72,500,000
7 lasvegas4953 59,128,800
8 batdautuconso0 56,120,000
9 fa9696 29,200,000
10 THAOTRAN090 19,708,000