Game đánh bài Online, Chơi bài Online - 52labai.com

Thứ hạng Tên bang Danh hiệu Tích lũy bang
1 Mặc Nguyệt 270,801,580
2 HộiTụGameThủ 217,494,885
3 Sóng Thần 176,857,286
4 Tư Bản Chủ Nghĩa 169,214,586
5 Funny 77,166,512
6 JetLee 59,437,854
7 mandatary 51,127,277
8 PHUNG HOANG 49,102,280
9 Hà Nội 40,165,842
10 Thiên Nga 30,481,234
Thứ hạng Tên tài khoản Top gold
123vuilennao 608,282,141
Thaikhangag151082vnn 373,152,102
Slimz 336,584,208
4 thantai52la 333,718,000
5 omcutoi 237,271,770
6 dinhcao52lavn 230,888,808
7 onggiadien 185,606,904
8 nguyentpk1978 148,548,755
9 workshop_cmc 132,788,155
10 sagota_bia 100,333,061
Thứ hạng Tên tài khoản Top gold
dtp1386 1,399,000,000
chauquocbuu 340,302,000
__BeAuTy77__ 206,757,769
4 scopia02 57,000,000
5 ThienThanNho779 36,094,365
6 DODENTX 31,033,436
7 DHLSING 20,543,824
8 Theredbell 18,550,794
9 maxtgiang 15,150,000
10 777taixiu 8,046,345