52labai.com là cổng game chơi vui, không đổi thưởng, không quy đổi tiền game ra tiền thật hoặc hiện vật dưới bất kỳ hình thức nào!
Con đường danh vọng
1
Bang
Danh hiệu
Tích lũy
458.959.757
2
Danh hiệu
Tích lũy
393.369.503
3
Danh hiệu
Tích lũy
98.842.868
4
Bang
Danh hiệu
Tích lũy
93.453.898
5
Bang
Danh hiệu
Tích lũy
26.702.266
6
Bang
Danh hiệu
Tích lũy
26.302.234
7
Danh hiệu
Tích lũy
19.419.199
8
Danh hiệu
Tích lũy
17.667.518
9
Bang
Danh hiệu
Tích lũy
14.300.320
10
Bang
Danh hiệu
Tích lũy
11.437.131