Game đánh bài Online, Chơi bài Online - 52labai.com

Thứ hạng Tên bang Danh hiệu Tích lũy bang
1 Sóng Thần 850,748,560
2 Mặc Nguyệt 508,122,177
3 Cái Bang 169,333,599
4 Tư Bản Chủ Nghĩa 161,928,036
5 LOVE_STORY 130,035,216
6 JetLee 108,464,386
7 HộiTụGameThủ 83,244,321
8 betho 82,676,902
9 mandatary 53,019,242
10 Tia Chớp 51,788,060
Thứ hạng Tên tài khoản Top gold
TruongManNhen 822,263,315
tathithanhtam 593,650,773
Soaica52lavn 555,100,804
4 khoinghiep2018 372,083,001
5 __BeAuTy77__ 257,040,250
6 quocthanh197684 228,448,885
7 844minh_ne 191,330,048
8 NguoiQuangNamnhe 161,605,348
9 huyhuy 133,619,204
10 tienlenmientay68 132,232,500
Thứ hạng Tên tài khoản Top gold
bebi2 541,508,000
fa9696 416,140,000
endgame79 375,919,720
4 dinhcao52lavn 332,968,380
5 muathukyniem 298,635,823
6 fb_5d8fa9e4ecff9 256,200,000
7 oh_emquadep 124,500,192
8 44phi19 55,496,500
9 longvu1999 54,400,000
10 phisipo 33,944,419